.

AKTUELLE NYHETER

Ny som tillitsvalgt? Meld deg på kurs:
I uke 43, fra 23. - 27.oktober gjennomfører vi grunnopplæring for alle nye tillitsvalgte, og for de som har vært med en stund og som føler de trenger en oppfriskning.

Kuset tar deg igjennom de viktigste lover og avtaler vi har å forholde oss til, slik som overenskomst, hovedavtale, AML, pensjon (AFP), ferieloven m.m. Du får også et innblikk i hvordan gjennomføre møter, gjennomføre forhandlinger, det faglig/politiske arbeidet, + utvekslinger av erfaringer fra egen og andres arbeidsplasser.

Kurset skal gi en enkel innføring i det du som tillitsvalgt vil komme bort i, og gi deg nok kunnskap, slik at du vet hva du skal gjøre i de situasjoenen du kommer opp i.

Dette kurset bør være en selvfølge for alle nye tillitsvalgte, her lærer du mye på en uke, men du vil også få et verdifullt nettverk etter kurset slutt.

Du melder deg på ved å melde din interesse til Trine.Jorgensen@aof.no.

Når du melder deg på, skriv også hvilken bedrift du jobber ved. Du vil få stipend for dagene du er på kurs, vi følger AOFs satser.

Trenger du mer info ring 69 31 17 22.

Påmeldingsfrist:
Førstemann til mølla prinsippet.I disse dager vil de fleste av våre medlemmer i Østfold få et valgmagasin ned i sin postkasse. Du har nå muligheten til å lese de samme artiklene her.

Hver stemme vil telle!
Var våre advarsler...
Er politikerne til for oss...
Trygghet for arbeid...
Ta kampen for et varmt...
Vi har en stemmerett...
Rødt sin politikk.
Senterpartiet tror på...
Hva mener dere vi skal...

Til deg som har fått sommerjobb:

Mange unge tar snart fatt på årets sommerjobb.
- Husk at du har krav på...

Les mer


Til venstre i bildet, nyvalgt leder av Fredrikstad Fagforening, Vidar Schei, og Frithjof Dattner, avgått leder, etter 10år i sjefsstolen.Fredag 3.mars avholdt Fredrikstad Fagforening sitt årsmøte på Hotell City. Årsmøtet godkjente regnskap, beretninger, budsjett, innkomne forslag, uttalelser, handlingsplan og valg.

Det var et rolig og trivelig årsmøte, uten kontroverser. Alle innstillingene ble vedtatt enstemmig. Valget førte til noen nye fjes inn i avdelingsstyret.

Se det nye avdelingsstyret her

Mer om årsmøtet herFredag 3.mars avholder Fredrikstad Fagforening årsmøte på Hotell City. Det hele starter kl. 18:00.

Alle er velkomne!!Valgkampen 2017:
Tidenes fagligpolitiske valgkamp.

2. mars 2017

Et seriøst arbeidsliv blir en hovedsak i valgkampen, og her må parti og fagbevegelse jobbe sammen. Det var beskjeden fra Ap-leder Jonas Gahr Støre til Fellesforbundets representantskap onsdag 1.mars...

Les mer

Lørdag 4. februar 2017 er det 40 år siden arbeidsmiljøloven ble vedtatt på Stortinget. Vi mener arbeidsmiljøloven er viktigere enn noen gang for å sikre medvirkning og innflytelse på jobb!

Les mer

Her kan du lese om de sakene som er viktige for Fellesforbundet ved Stortingsvalget 2017.

Les mer

Aksjonen mot svart og uautorisert arbeid i bilbransjen:
Bilbransjen er i gang med tidenes ryddeaksjon.

25. januar 2017

Bilbransjen er lei av underskogen av sosial dumping og svart arbeid. Nå er de i gang med tidenes ryddeaksjon...

Les mer

EØS-striden om verftslønninger:
"tror verftssaken kan løses i tariffoppgjøret"

25. januar 2017

Regjeringas svar gjør at vi nå er herre over egen situasjon, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum...

Les mer

Hele området bør konsekvensutredes

16. januar 2017

Fellesforbundet mener fortsatt at hele området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bør konsekvensutredes. Derfor skulle jeg gjerne sett at Aps sentralstyrets kompromiss i går gikk lenger, sier forbundsleder Jørn Eggum...

Les mer

De ti industribud

5. desember 2016

Fellesforbundet mener at "De ti industribud" til sammen vil danne grunnlaget for ny vekst i norsk industri. Norge som en nasjon med høy veldferd, er helt avhengig av en betydelig industribase i framtida....

Les mer

Jubilanter 2016

Lørdag 12.november avholdt avdelingen sin årlige jubilantfest. Her hedret vi våre medlemmer med 25-, 40- og 45 års medlemskap. Stedet for dagen var på Hotell City, i bankettsalen. Her fikk alle inviterte en festmiddag. Merker og diplomer ble delt ut av forbundsleder Jørn Eggum.
25 års jubilanter

På bildet: Geir Andersen, Lasse Andre Magnussen, Jan Erik Johansen, Thormod Nilsen og forbundsleder Jørn Eggum.

Ikke tilstede: Astrid K. Andersen, Magne A. Bergvad, Sten Vidar Håkonsen, Per Jannik, Erik Johansen, Terje Johansson, Glenn Knutsen, Steinar Martinsen, Arne Magne Molvik, og Kjetil Nilsen.
40 års jubilanter

På bildet: Aud Karin Hansen, May Britt Rummelhoff, Roger Cielicki, Bjørn Eriksen, Egil Sten Eriksen, Rune Femtehjell, Kjell Granholt, Roar Gretland, Jens Helge Larsen og forbundsleder Jørn Eggum.

Ikke tilstede: Olav Aasland, Per Arntsen, Tore Arntzen, Alf Tom Askedal, Kjell Begby, Lasse Bjørgill, Mary Gustavsen, Arne Johannessen, Per Morten Johansen, Synnøve Johansen, Tom Johnsen, Jan Helmer Kristiansen, Tove Liss Kristiansen, Hilde Simone Eklund Landgraf, Babubhai Mistry, Mahesh Mistry, Erik Nilsen, Bjørn Olsen, Jorun Marie Olsen, Roar Pedersen, Ulf Severinsen, Mohammad Shabbir, Freddy Sigvartsen, John Simensen, Wiggo Sjøvold, Rune Strandberg, Rune Syversen, Thor Theodorsen og Inger Torvaldsen.
45 års jubilanter

På bildet: Carsten Verner Borg, Runar Wilmy Birger Bergli, Kjell Bunes, Eivind Eriksen, Jan Olav Eriksson, Freddy Engebretsen, Tor Willy Fjeld, Steinar J. Halvorsen, Arne Berg Iversen, John Jensen, Knut H. Karlsen, Jan Erik Kristiansen, Thor Einar Olsen, Tommy Roger Olsen, Frank Søraa og forbundsleder Jørn Eggum.

Ikke tilstede: Oddvar Andersen, Trond Bjerke, Yngvar Brynthe, Tor Olav Edvardsen, Frank Thorbjørn Gundersen, Rolf Steen Iversen, Jan Ragnar Jensen, Sigurd Johannessen, Roger Johansen, Harald Karlsen, Hans Petter Kjelsaas, Leif Kjøniksen, Jan Erik Kristiansen, Arild Larsen, Åge Magnus Magnussen, Ivar Myrrusten, Øistein Nilsen, Joar Olsen, Tor Arne Olsen, Per Erik Porsmyr og Egil Røsand.
Gratulerer alle jubilanter!Meld deg på kurs:

I uke 41, fra 10. - 14.oktober gjennomfører vi grunnopplæring for alle nye tillitsvalgte, og for de som har vært med en stund og som føler de trenger en oppfriskning.

Kuset tar deg igjennom de viktigste lover og avtaler vi har å forholde oss til, slik som overenskomst, hovedavtale, AML, pensjon (AFP), ferieloven m.m. Du får også et innblikk i hvordan gjennomføre møter, gjennomføre forhandlinger, det faglig/politiske arbeidet, + utvekslinger av erfaringer fra egen og andres arbeidsplasser.

Kurset skal gi en enkel innføring i det du som tillitsvalgt vil komme bort i, og gi deg nok kunnskap, slik at du vet hva du skal gjøre i de situasjoenen du kommer opp i.

Dette kurset bør være en selvfølge for alle nye tillitsvalgte, her lærer du mye på en uke, men du vil også få et verdifullt nettverk etter kurset slutt.

Du melder deg på ved å melde din interesse til Trine.Jorgensen@aof.no . Når du melder deg på, skriv også hvilken bedrift du jobber ved. Du vil få stipend for dagene du er på kurs, vi følger AOFs satser.

Trenger du mer info ring 69 31 17 22.

Påmeldingsfrist 29.september, eller til kurset er fullt. Førstemann til mølla prinsippet gjelder.

Nyvalgt regional ungdomssekretær


Ellinor Linnea Spro

Onsdag 17.august var det valg på en nyopprettet stilling som regional ungdomssekretær i Fellesforbundet for Østfold, Oslo og Akershus. Det var fire kandidater som hadde blitt foreslått av sine avdelinger, og blant disse falt valget på Ellinor Linnea Spro.

Hun jobber til vanlig ved Gyproc i Fredrikstad, som er en bedrift innenfor byggindustrien. I våres ble hun valgt til ungdomsleder for vår avdeling, og allerede nå, er hun klar for nye oppgaver.

Vi i avdeling 002 Fredrikstad Fagforening gratulerer så mye med vervet og ønsker deg lykke til videre med jobben som regional ungdomssekretær.

Det nærmer seg tiden for sommerens vakreste eventyr; LOs Sommerpatrulje. Snart er patruljen på vei rundt om i Østfold. Har du tips på steder og bedrifter som patruljen bør besøke på sin vei rundt i Østfold, ring tipstelefonen 8 100 1999 eller send en e-post til sommerpatruljen@lo.no.

LØRDAG 11.JUNI

Lørdag 11.juni vil en samlet fagbevegelse markere seg i Fredrikstad sentrum, i gågata. Her vil det være mulig å snakke med de fleste forbundene, og vi vil ha en rekke aktiviter for barn og unge.

Møt opp på i Gågata i Fredrikstad mellom kl. 11:00 - 14:00.

25 Nexans-ansatte i Halden usaklig oppsagt:
Nexans-ansatte vant jobbene tilbake i retten

2. juni 2016

1.juni falt dom i saken 25 Nexans-ansatte i april anla mot arbeidsgiveren. De mente seg forbigått av ansatte med kortere ansiennitet da bedriften skulle nedbemanne. Samtlige fikk kjent oppsigelsen ugyldig, og skal tilbake i jobb....

Les mer

Det nærmer seg tiden for sommerens vakreste eventyr; LOs Sommerpatrulje. Snart er patruljen på vei rundt om i Østfold. Har du tips på steder og bedrifter som patruljen bør besøke på sin vei rundt i Østfold, ring tipstelefonen 8 100 1999 eller send en e-post til sommerpatruljen@lo.no.