Møte- og aktivitetskalender for Avdeling 002 - 2020

my picture
 
STYREMØTE I AVDELING 002
Tid: 16:00 (til ca. 18:00)
Sted: Ikke bestemt ennå, pga. covid-19
For: Avdelingsstyret + varaer
Merknader: Her blir mange av sakene som skal opp på årsmøtet den 5.mars behandlet


my picture
 
AU-MØTE FOR AVDELING 002
Tid: 14:30 (til ca. 15:30)
Sted: Avdelingskontoret
For: Arbeidsutvalget til avdelingen + avdelingssekretær
Merknader:


my picture
 
STYREMØTE I AVDELING 002
Tid: 16:00 (til ca. 18:00)
Sted: Ikke bestemt ennå, pga. covid-19
For: Avdelingsstyret + varaer
Merknader:


my picture
 
ÅRSMØTE FOR AVDELING 002
Tid: 18:00 (til ca. 21:30)
Sted: Hotell City
For: Avdelingens styre og medlemmer
Merknader: Her vil avdelingen legge frem beretning, regnskap, handlingsplan, budsjett og foreta valg. Alle som er medlemmer i avdelingen har stemmerett, årsmøtet er åpent for alle.
my picture
 
AU-MØTE FOR AVDELING 002
Tid: 14:30 (til ca. 15:30)
Sted: Avdelingskontoret
For: Arbeidsutvalget til avdelingen + avdelingssekretær
Merknader:


my picture
 
STYREMØTE I AVDELING 002
Tid: 16:00 (til ca. 18:00)
Sted: Ikke bestemt ennå, pga. covid-19
For: Avdelingsstyret + varaer
Merknader:


my picture
 
AU-MØTE FOR AVDELING 002
Tid: 14:30 (til ca. 15:30)
Sted: Avdelingskontoret
For: Arbeidsutvalget til avdelingen + avdelingssekretær
Merknader:


my picture
 
STYREMØTE I AVDELING 002
Tid: 16:00 (til ca. 18:00)
Sted: Ikke bestemt ennå, pga. covid-19
For: Avdelingsstyret + varaer
Merknader:


my picture
 
STYREMØTE I AVDELING 002
Tid: 17:00 (til ca. 01:00)
Sted: Feriehjemmet Solviken
For: Avdelingsstyret + varaer + Styret i Feriehjemmet Solviken
Merknader: Hvert år gjennomfører avdelingen et styremøte ute på Feriehjemmet Solviken. Etter styremøtet blir det et sosialt lag med mat og drikke.


my picture
 
AU-MØTE FOR AVDELING 002
Tid: 14:30 (til ca. 15:30)
Sted: Avdelingskontoret
For: Arbeidsutvalget til avdelingen + avdelingssekretær
Merknader: Her blir mange av sakene som skal opp på årsmøtet den 5.mars behandlet


my picture
 
STYREMØTE I AVDELING 002
Tid: 16:00 (til ca. 18:00)
Sted: Ikke bestemt ennå, pga. covid-19
For: Avdelingsstyret + varaer
Merknader: Her blir mange av sakene som skal opp på årsmøtet den 5.mars behandlet


my picture
 
AU-MØTE FOR AVDELING 002
Tid: 14:30 (til ca. 15:30)
Sted: Avdelingskontoret
For: Arbeidsutvalget til avdelingen + avdelingssekretær
Merknader: Dette er et reserve AU-møte, blir bare gjennomført hvis det er behov for det.


my picture
 
STYREMØTE I AVDELING 002
Tid: 16:00 (til ca. 18:00)
Sted: Ikke bestemt ennå, pga. covid-19
For: Avdelingsstyret + varaer
Merknader: Dette er et reserve styremøte, blir bare gjennomført hvis det er behov for det.


my picture
 
AU-MØTE FOR AVDELING 002
Tid: 14:30 (til ca. 15:30)
Sted: Avdelingskontoret
For: Arbeidsutvalget til avdelingen + avdelingssekretær
Merknader:


my picture
 
STYREMØTE I AVDELING 002
Tid: 16:00 (til ca. 18:00)
Sted: Ikke bestemt ennå, pga. covid-19
For: Avdelingsstyret + varaer
Merknader:


my picture
 
AU-MØTE FOR AVDELING 002
Tid: 14:30 (til ca. 15:30)
Sted: Avdelingskontoret
For: Arbeidsutvalget til avdelingen + avdelingssekretær
Merknader:


my picture
 
STYREMØTE I AVDELING 002
Tid: 16:00 (til ca. 18:00)
Sted: Ikke bestemt ennå, pga. covid-19
For: Avdelingsstyret + varaer
Merknader:


my picture
 
AU-MØTE FOR AVDELING 002
Tid: 14:30 (til ca. 15:30)
Sted: Avdelingskontoret
For: Arbeidsutvalget til avdelingen + avdelingssekretær
Merknader:


my picture
 
STYREMØTE I AVDELING 002
Tid: 16:00 (til ca. 18:00)
Sted: Ikke bestemt ennå, pga. covid-19
For: Avdelingsstyret + varaer
Merknader:


my picture
 
AU-MØTE FOR AVDELING 002
Tid: 14:30 (til ca. 15:30)
Sted: Avdelingskontoret
For: Arbeidsutvalget til avdelingen + avdelingssekretær
Merknader:


my picture
 
STYREMØTE I AVDELING 002
Tid: 16:00 (til ca. 18:00)
Sted: Ikke bestemt ennå, pga. covid-19
For: Avdelingsstyret + varaer
Merknader:


my picture
 
JULEBORD
Tid: 18:00
Sted: Feriehjemmet Solviken
For: Avdelingsstyret + Styret i Feriehjemmet Solviken + gjester
Merknader: