Kurs i regi av Fellesforbundet

Vidar Schei 09.08.2018 Kurs; Fellesforbundet/ADK-Øst
Fellesforbundet har et stort kurstilbud til deg som tillitsvalgt. Alt fra grunnopplæring, til Faglig Tillitsvalgt-serien, tariffkurs og annen nyttig skolering.Kurs: Faglig Tillitsvalgt 4

Kursinnhold:

• Grunnleggende arbeidsrett
• Rettskilder
• Arbeidstid
• Stillingsvern
• Arbeidsgivers styringsrett

Medlemmer og tillitsvalgte i klubber og avdelinger som har gjennomgått moduler av Fellesforbundets grunnopplæring og FTV 1, 2 og 3, (Disse blir prioritert) eller har tilsvarende erfaring.

Kurset er åpent for søknader fra hele landet.

Dato: 25. - 28.januar 2020

Sted: Quality airport hotel Gardermoen

Påmeldingsfrist: Januar 2020 - Klikk her for påmelding...

Kurs: Faglig Tillitsvalgt 1

Faglig tillitsvalgt 1 omhandler lover, avtaler og organisasjonskunnskap.

Deltakerne skal få en god oversikt over aktuelt lov- og avtaleverk og kunne bruke dette aktivt i tillitsvalgtarbeidet. Kunne sett opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter. Ivareta medlemsdemokratiet og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftelighet.

Det bestrebes å gi deltakerne handlingskompetanse til å aktivt jobbe som tillitsvalgt og ikke bare ha et verv i navnet. Kurset er åpent for søknader fra hele landet.

Dato: 20. - 24.mars 2020

Sted: Quality airport hotel Gardermoen

Påmeldingsfrist: Mars 2020 - Klikk her for påmelding...
Kurs: Fellesforbundets Grunnopplæring

Kursinnhold:

• Arbeiderbevegelsen og samfunnet
• Det faglig/politiske arbeidet
• Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy – overenskomsten
• Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy - hovedavtalen
• Den tillitsvalgte som forhandler
• Den tillitsvalgte som møteleder

Målgruppe: Tillitsvalgte i fagforeninger og klubber

Dato: 23. - 27.mars 2020

Sted: Quality Sarsborg

Påmeldingsfrist: Mars 2020 - Klikk her for påmelding...
Kurs: Faglig Tillitsvalgt 2

Kursinnhold:

• Forberedelser til forhandlinger
• Argumentasjonsbygging, juridisk og økonomisk
• Forhandlingspsykologi
• Protokollskriving, enig / uenig
• Videre tvistebehandling

Etter kurset skal deltagerne ha kunnskap om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med forhandlinger.

Deltagerne skal også ha kunnskaper om regnskap og regnskapsforståelse.

Kurset er åpent for søknader fra hele landet.

Dato: 25. - 28.april 2020

Sted: Quality airport hotel Gardermoen

Påmeldingsfrist: April 2020 - Klikk her for påmelding...

Kurs: Faglig Tillitsvalgt 1

Faglig tillitsvalgt 1 omhandler lover, avtaler og organisasjonskunnskap.

Deltakerne skal få en god oversikt over aktuelt lov- og avtaleverk og kunne bruke dette aktivt i tillitsvalgtarbeidet. Kunne sett opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter. Ivareta medlemsdemokratiet og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftelighet.

Det bestrebes å gi deltakerne handlingskompetanse til å aktivt jobbe som tillitsvalgt og ikke bare ha et verv i navnet. Kurset er åpent for søknader fra hele landet.

Dato: 18. - 22.september 2020

Sted: Quality airport hotel Gardermoen

Påmeldingsfrist: September 2020 - Klikk her for påmelding...
Kurs: Faglig Tillitsvalgt 2

Kursinnhold:

• Arbeiderbevegelsens historie og betydning for samfunnet
• Historien bak Hovedavtalen
• Arbeidsmiljøloven
• EU's påvirkning på norsk lov- og avtaleverk

Medlemmer og tillitsvalgte i klubber og avdelinger som har gjennomgått moduler av Fellesforbundets grunnopplæring og FTV 1 og 2, (Disse blir prioritert) eller har tilsvarende erfaring.

Kurset er åpent for søknader fra hele landet.

Dato: 17. - 20.oktober 2020

Sted: Quality airport hotel Gardermoen

Påmeldingsfrist: Oktober 2020 - Klikk her for påmelding...
 
Nyttige skjemaer:
 

  • Tapt Arbeidsfortjeneste


  • Søknadsskjema kurs