Kurs i regi av Fellesforbundet

Vidar Schei 09.08.2018 Kurs; Fellesforbundet/ADK-Øst
Fellesforbundet har et stort kurstilbud til deg som tillitsvalgt. Alt fra grunnopplæring, til Faglig Tillitsvalgt-serien, tariffkurs og annen nyttig skolering.
Kurs: Faglig Tillitsvalgt 1

Faglig tillitsvalgt 1 omhandler lover, avtaler og organisasjonskunnskap.

Deltakerne skal få en god oversikt over aktuelt lov- og avtaleverk og kunne bruke dette aktivt i tillitsvalgtarbeidet. Kunne sett opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter. Ivareta medlemsdemokratiet og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftelighet.

Det bestrebes å gi deltakerne handlingskompetanse til å aktivt jobbe som tillitsvalgt og ikke bare ha et verv i navnet. Kurset er åpent for søknader fra hele landet.

Dato: 7. - 11.september 2018

Sted: Sørmarka Kurs & Konferansesenter

Påmeldingsfrist: 6.august 2018 - Klikk her for påmelding...
Kurs: Kjekt å vite i arbeidslivet
Fellesforbundets Ungdomskurs

Informasjon:

Dette kurset er rettet mot medlemmer av Fellesforbundet som er under 30 år, og jobber i Oslo, Akerskus eller Østfold. Kurset omhandler samfunns- og arbeidsrelaterte temaer som pensjon, kommune- og fylkestingsvalg og de politiske partiene.

Etter endt kurs skal detalkerne kunne mer om begrepene, funksjonene og formålene til de forskjellige pensjonssystemene som folketrygd, OTP og AFP. De skal også ha større forståelse for hva kommune- og fylkespoltikk dreier seg om, hvilken betydning det har for lokalsamfunnet, og tilegne seg en bedre forståelse av hva de forskjellige partiene står for og poltiske mål de har. Kurset skal også gjøre deltakerne mer kjent med partinavn og sentrale personer i disse partiene.

Målgruppe: Tillitsvalgte i fagforeninger og klubber under 30år

Dato: 8. - 9.september 2018

Sted: Thon Hotel Halden

Påmeldingsfrist: 20.august 2018 - Klikk her for påmelding...
Kurs: Fellesforbundets Grunnopplæring

Kursinnhold:

• Arbeiderbevegelsen og samfunnet
• Det faglig/politiske arbeidet
• Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy – overenskomsten
• Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy - hovedavtalen
• Den tillitsvalgte som forhandler
• Den tillitsvalgte som møteleder

Målgruppe: Tillitsvalgte i fagforeninger og klubber

Dato: 22. - 26.oktober 2018

Sted: Scandic Sarsborg Hotell

Påmeldingsfrist: 1.oktober 2018 - Klikk her for påmelding...
Kurs: Faglig Tillitsvalgt 2

Kursinnhold:

• Forberedelser til forhandlinger
• Argumentasjonsbygging, juridisk og økonomisk
• Forhandlingspsykologi
• Protokollskriving, enig / uenig
• Videre tvistebehandling

Etter kurset skal deltagerne ha kunnskap om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med forhandlinger.

Deltagerne skal også ha kunnskaper om regnskap og regnskapsforståelse.

Kurset er åpent for søknader fra hele landet.

Dato: 27. - 30.oktober 2018

Sted: Sørmarka Kurs & Konferansesenter

Påmeldingsfrist: 18.september 2018 - Klikk her for påmelding...
Kurs: Faglig Tillitsvalgt 3

Kursinnhold:

• Arbeiderbevegelsens historie og betydning for samfunnet
• Historien bak Hovedavtalen
• Arbeidsmiljøloven
• EU's påvirkning på norsk lov- og avtaleverk

Medlemmer og tillitsvalgte i klubber og avdelinger som har gjennomgått moduler av Fellesforbundets grunnopplæring og FTV 1 og 2, (Disse blir prioritert) eller har tilsvarende erfaring.

Kurset er åpent for søknader fra hele landet.

Dato: 24. - 27.november 2018

Sted: Sørmarka Kurs & Konferansesenter

Påmeldingsfrist: 23.oktober 2018 - Klikk her for påmelding...
Kurs: Faglig Tillitsvalgt 4

Kursinnhold:

• Grunnleggende arbeidsrett
• Rettskilder
• Arbeidstid
• Stillingsvern
• Arbeidsgivers styringsrett

Medlemmer og tillitsvalgte i klubber og avdelinger som har gjennomgått moduler av Fellesforbundets grunnopplæring og FTV 1, 2 og 3, (Disse blir prioritert) eller har tilsvarende erfaring.

Kurset er åpent for søknader fra hele landet.

Dato: 26. - 29.januar 2019

Sted: Sørmarka Kurs & Konferansesenter

Påmeldingsfrist: 4.januar 2019 - Klikk her for påmelding...
 
Nyttige skjemaer:
 

  • Tapt Arbeidsfortjeneste


  • Søknadsskjema kurs