Kurs i regi av AOF

Vidar Schei 09.08.2018 Kurs; AOF
AOF (Arbeidernes Opplysningsforbund) har en rekke kurs for medlemmer og tillitsvalgte, kalt MoTo-kurs. Disse kursene er åpne for Fellesforbundets medlemmer.


Kurs: MoTo - Møteledelse og taleteknikk

Informasjon

Målet med dette kurset er at du skal:

• Bli en god møteleder
• Lære å snakke i små og store forsamlinger
• Overvinne frykten for å ta ordet
• Lære å opptre på en sikker og overbevisende måte
• Kroppsspråk og andre former for formidlingDato: 24. - 25.septemberr 2018

Sted: Marché Rygge Vest

Påmeldingsfrist: 1.september 2018 - Klikk her for påmelding...
Kurs: MoTo - IA-avtalen og sykefravær

Informasjon

Målet med dette kurset er at du skal få kjennskap til:

• IA-avtalens tre målsetninger.
• Se på årsaker til sykefravær og hvordan det varierer mellom forskjellige bransjer.
• Få oversikt over lov- og avtaleverk som regulerer området samt aktører i IA-arbeidet og deres oppgaver.
• Systematisk arbeid for å redusere sykefraværet; hvilke oppgaver har arbeidsgiver/tillitsvalgte/verneombud.

Gode argumenter for IA-avtaler! Hvordan skal vi kunne følge opp intensjonene i den?

Dato: 24. - 25.oktober 2018

Sted: Marché Rygge Vest

Påmeldingsfrist: 1.oktober 2018 - Klikk her for påmelding...
Kurs: MoTo - Ta vare på den tillitsvalgte (med overnatting)

Informasjon

Dette kurset vil sette søkelys på rollen som tillitsvalgt og hvordan tillitsvalgte kan ta vare på egen helse og utvikling.

Hvilke ordninger har den tillitsvalgte med sin bedrift, må det meste gjøres på fritiden?

Ikke Minst: Hvordan kan nettverk av tillitsvalgte være en ressurs i dette arbeidet?Dato: 29. - 30.november 2018

Sted: Marché Rygge Vest

Påmeldingsfrist: 1.november 2018 - Klikk her for påmelding...

 
Nyttige skjemaer:
 

  • Tapt Arbeidsfortjeneste


  • Søknadsskjema kurs