Brosjyrer o.l.

 • Bra brakke?
  -eller bar bakke?
  Krav til brakkeforhold på byggeplasser. Fellesforbundets tariffavtale (FOB) har bestemmelser om minstestandarder for brakker (dagrigger), og disse finner du her i denne løpeseddelen.
  Last ned: Her!

 • Innleie

  Denne veiledningsfolderen gir tips til deg som tillitsvalgt om hvordan du skal forholde deg til innleie ved egen bedrift. Går igjennom lovverker, og gir tips og innspill.
  Last ned: Her!

 • Likebehandling

  Likebehandlingsprinsippet blir innført i norsk rett ved en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven; § 14-12 a. Her finner du mer info om hva dette innebærer.
  Last ned: Her!

  Språk:


 • Bra brakke?
  -eller bar bakke?
  Krav til brakkeforhold på byggeplasser. Fellesforbundets tariffavtale (FOB) har bestemmelser om minstestandarder for brakker (dagrigger), og disse finner du her i denne løpeseddelen.
  Last ned: Her!

 • Innleie

  Denne veiledningsfolderen gir tips til deg som tillitsvalgt om hvordan du skal forholde deg til innleie ved egen bedrift. Går igjennom lovverker, og gir tips og innspill.
  Last ned: Her!

 • Likebehandling

  Likebehandlingsprinsippet blir innført i norsk rett ved en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven; § 14-12 a. Her finner du mer info om hva dette innebærer.
  Last ned: Her!

  Språk: