Dine Forsikringer

LO Favør Kollektiv hjemforsikring
Norges beste innboforsikring.Du har allerede Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt. Forsikringen heter Kollektiv Hjemforsikring og har gitt medlemmer trygghet i over 50 år. Nå har vi gjort den enda bedre.


Visste du at?
- Innboforsikringen er en del av medlemskapet ditt.
- Det er ingen øvre forsikringssum.
- Har du individuell innboforsikring bør du si opp denne, så du slipper å betale dobbelt.
- LOfavør Kollektiv hjemforsikring sammen med LOfavør Husforsikring gir deg flere fordeler.


Nyheter fra 1.5.2017
- Kun 500 kroner i egenandel ved knust skjerm på mobiltelefon.
- Sanering av veggedyr utvides til å omfatte kakerlakker og skjeggkre.
- Mindre kjøretøy uten registreringsplikt og med hastighet under 25 km/t omfattes nå i forsikringen.


Dette var nyhetene fra 1.1.2017:
Se fullstendig vilkår lenger ned på siden. Disse endringene vil tre i kraft fra 1.1.2017.
- Det er ikke lenger aldersfradrag på gjenstandene dine dersom minst 75 % av innboet blir skadet i samme hendelse (punkt 5.3.4)
- Forsikringssummen for sanering av veggedyr er økt til 50 000 kroner (punkt 4.9)
- Nå får du bedre erstatning for smykker og edelt metall som du har anskaffet brukt. Tidligere brukte vi omsetningsverdi som erstatning, mens vi nå legger til grunn pris i butikk (punkt 5.3.2)
- Det er innført en begrensning på 300 000 kroner på annet edelt metall (sølvtøy ol). Det er mulig å øke forsikringssummen ved å kontakte SpareBank 1 (punkt 3.1)
- Har du sekundær bolig, gjelder forsikringen kun når denne benyttes i forbindelse med yrke eller studier (punkt 2.1)
- Mindre fritidsbåter var tidligere dekket på forsikringsstedet mot brann-, vann- og tyveriskade. Dette var ikke noen fullgod båtforsikring, og dekningen er derfor tatt ut av forsikringen. Istedenfor anbefaler vi å kjøpe LOfavør båtforsikring (punkt 3.1.1)


Hvorfor er dette Norges beste innboforsikring?
- Forsikringen dekker alt du har av innbo- og løsøre i hjemmet ditt.
- Lav egenandel i forhold til det som er vanlig i markedet. 3000,- i egenandel ved skade. Ved dobbeltmedlemskap er den 0 (gjelder skader over 1000,-).
- Dekker typiske uhell.
- Vilkårene er meget konkurransedyktige og du har brede dekninger.


Forsikringen dekker blant annet:
- Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
- Dekker skade ved brann, vann og tyveri
- Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
- Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000.-
- Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring


Forsikringen inneholder også dekninger av:
- Tyveri
- Sykkel
- Uhellsdekning
- Ved flytting
- Rettshjelp og ansvarsdekning
- ID tyveri


Ikke betal dobbelt opp
Du har allerede Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt. Du trenger derfor ikke å ha en annen innboforsikring enn LOfavør Kollektiv hjem der du bor. Selv om du har to innboforsikringer får du uansett bare én erstatning hvis noe skulle skje.

Betaler du for en innboforsikring i et annet selskap, kan vår samarbeidspartner SpareBank 1 hjelpe deg med å si opp denne.

Trykk her for hjelp til å si opp.

Last ned FORSIKRINGENS VILKÅR! her


LO Favør Fritidsulykkesforsikring
Forsikringen gjelder deg som medlem hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden.Visste du at?
- Forsikringen dekker deg i fritiden i hele verden og frem til du fyller 70 år.
- Forsikringen dekker behandlingsutgifter, varig medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykke.


Dette bør du vite!
- Dette er en god grunnpakke og vil komme i tillegg til eventuelle andre forsikringer. Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver for å få avdekket dine behov.
- Ved arbeidsuførhet og sykdom trenger du egne forsikringer.
- Du trenger egen reiseforsikring. Vi anbefaler LOfavør Reiseforsikring.
- De aller fleste har behov for forsikringer som dekker andre hendelser og har høyere forsikringssummer både på deg selv og din familie.


Om forsikringen!

Forsikringen dekker ulykkesskader i fritiden - både ved død og varig medisinsk invaliditet. Forsikringen gjelder frem til medlemmet har fylt 70 år.

Dette er en kollektiv ordning, og de fleste medlemmer i privat sektor har denne forsikringen gjennom medlemskapet sitt. Forsikringen kan ikke kjøpes av enkeltmedlemmer.

Noen av fordelene med produktet
Dekker ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet* eller død.Dekker behandlingsutgifter til lege, tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av folketrygden eller fra annet hold, med inntil 5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet. Dekker deg som medlem. 

*Med varig medisinsk invaliditet menes livsvarig skade på kroppen, eller tap av kroppsdeler, sanser eller nedsatt funksjon i disse.

Forsikringssum ved død/invaliditet/behandling (i kroner):

  Medlemmer som har ektefeller/ samboer* eller livsarvinger Enslige medlemmer
Død 100 000,- 10 000,-
Invaliditet 200 000,-** 200 000,-**
Behandlingsutgifter***  10 000,- 10 000,-

*Samboere må ha to års botid dokumentert fra Folkeregisteret, eller felles bopel og felles barn.
**Ved lavere invaliditetsgrad enn 100%, reduseres erstatningenforholdsmessig. Egenandelen på kr 1000,- vil bli fratrukket ved behandlingsutgifter.
** Med behandlingsutgifter menes de utgifter til lege, tannlege, fysioterapi og lignende som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold

Slik beregnes erstatningen ved invaliditet:

Forsikringssummene oppgitt ved invaliditet gjelder ved 100 prosent livsvarig medisinsk invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig helt ned til 1 prosent. Blir man for eksempel 60 prosent invalid vil erstatningen utgjøre 60 prosent av forsikringssummen.

Egenandel

Det er 1 000 kroner i egenandel ved behandlingsutgifter.

Begrensninger

Vi gjør oppmerksom på at visse begrensninger gjelder for forsikringen, for eksempel for en del sports- og risikoaktiviteter.


Last ned FORSIKRINGENS VILKÅR! her


LO Favør Grunnforsikring
Økonomisk førstehjelp ved dødsfallGrunnforsikringen er en økonomisk førstehjelp som gir en engangsutbetaling ved dødsfall. Utbetalingene er høyest i den perioden av livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst. Utbetalingen kommer i tillegg til andre forsikringer.

Forsikringen er en del av medlemskapet til flere LO-forbund. Sjekk om ditt forbund er omfattet lenger ned på denne siden.

Visste du at:
- Forsikringen gjelder deg, din ektefelle/samboer og barn.
- Det er ingen opphørsalder på forsikringen.
- Utbetalingen er 79 496 kroner frem til fylte 50 år. Deretter trappes utbetalingen ned avhengig av alder. For barn under 21 år er utbetalingen 46 288 kroner.


Dette bør du vite:
Har du lån og familie kan du trenge høyere forsikringssummer ved dødsfall. Vi anbefaler LOfavør livsforsikring. Du kan også ha behov for andre personforsikringer for deg og dine. Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver som kan hjelpe deg å avdekke ditt behov.


Om Forsikringen

Grunnforsikringen gir de etterlatte et engangsbeløp etter død i familien, uansett dødsårsak, og kan for eksempel dekke begravelseskostnader eller lignende. Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha. Beløpet er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst

Utbetaling av erstatning

Utbetalingsrekkefølgen er: Ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger til dødsbo. Utbetaling til samboer skjer dersom samboerskapet har vart i mer enn 2 år, eller man har felles barn og felles adresse

Hvor stor er utbetalingen?

Alder Medlem Ektefelle Barn død
t.o.m 50 år 79 496 79 496 46 288*
51 år 74 719 74 719  
52 år 70 571 70 571  
53 år 66 423 66 423  
54 år 62 277 62 277  
55 år 58 130 58 130  
56 år 53 982 53 982  
57 år 49 834 49 834  
58 år 45 686 45 686  
59 år 41 538 41 538  
60 år 37 392 37 392  
61 år 33 247 33 247  
62 år 29 096 29 096  
63 år 24 949 24 949  
64 år 20 803 20 803  
65 år 16 655 16 655   
66 år 12 507 12 507   
67 år   8 935    8 935     
68 år   8 100  8 100   
69 år   7 841    7 841     
70 år   7 582    7 582     
71 år   7 323   7 323    
72 år   7 065   7 065    
73 år   6 806    6 806     
74 år   6 547    6 547     
75 år og eldre   6 285   6 285    

* Per barn under 21 år uavhengig av medlemmets alder. Omfatter også dødfødt barn født etter 26. svangerskapsuke

Last ned FORSIKRINGENS VILKÅR! her