Nye bedrifter med Tarriffavtale i Fredrikstad

Vidar Schei 31.01.2018 Nyheter
I løpet av 2017 har avdelingen fått flere nye bedrifter med tariffavtale.

De nye medlemsbedriftene er:

I løpet av det siste året har avdelingen fått noen nye medlemsbedrifter. Noe som er positivt for avdelingen. Videre har avdelingen jobbet med å kartlegge bedrifter i vårt område som vi skal jobbe tettere opp mot i tiden fremover, for å se om vi kan få på plass flere tariffavtaler i neste årsmøteperiode. Samtidig, ser vi at bedrifter med mange utenlandsk arbeidstakere, oftere utsetter våre medlemmer for mye press i en prosess der vi krever tariffavtale, noe som medfører mye oppfølging og møter med medlemmene.


Glasopor AS Avd. Fredrikstad

I 2006 kjøpte Norsk Glassgjenvinning, som har kontrakt med alle landets kommuner om innsamling av glass- og metallemballasje, seg inn som investor i Glasopor. I 2012 tok de over hele virksomheten, og ekspanderte samme år med en fabrikk nummer to. Denne ligger i Onsøy utenfor Fredrikstad, direkte tilknyttet gjenvinningsanlegget der innsamlet glassavfall fra hele landet samles. Avdelingen fikk på plass en tariffavtale med bedriften 29.05.2017. Vi har for tiden 9 organiserte medlemmer ved bedriften, og det er fortsatt minst 3 stk. som ikke er organisert. I årene fremover er det planlagt større produksjon ved bedriften, med flere nye linjer, så det er potensiale for flere medlemmer.


Dahles Auto Råbekken AS

Ved gjennomgang av vårt medlemsregister, så vi at denne bedriften hadde medlemmer hos både vår avdeling og i avdeling 851. Bedriften ligger som navnet tilsier på Råbekken. Den har tidligere vært en underavdeling av Dahles Auto i Sarpsborg, men nå med eget organisasjonsnummer. Da den ble opprettet på Råbekken, fulgte tariffavtalen fra Sarpsborg med inn i dette nye selskapet. Etter diskusjon med avdeling 851, ble vi enige om at bedriften med avtale flyttes over til oss. Ble medlemsbedrift den 6.juli 2017. Her har vi 3 medlemmer, og ved overføring av avtalen til oss, var organisasjonsgraden 100%.


Vianor AS Avd. Rolvsøy

Konserntillitsvalgt i Vianor tok kontakt med avdelingen, og ville at vi besøkte bedriften på Rolvsøy med tanke på å få på plass en tariffavtale. Vi fikk to medlemmer blant de tre ansatte på verkstedet ved bedriften, og startet prosessen med å få på plass en tariffavtale. Avtalen var på plass 21.juni. Imellomtiden har et av våre medlemmer byttet jobb, så for tiden er det kun et medlem ved bedriften.


Konecranes AS Avd. Fredrikstad

Bedriften gjorde en strukturendring av egen organisasjon, slik at de forskjellige avdelingene til Konecranes fikk egne organisasjonsnummer. Dermed ble de organiserte ved Fredrikstad-avdelingen, overført til vår avdeling, og samtidig ble tariffavtalen til morselskapet gjort gjeldene for alle underavdelinger også. Ved denne endringen fikk avdelingen overført 8 medlemmer. Bedriften ble vår medlemsbedrift 30.05.2017 og ligger på Øra Industripark, og driver med produksjon av løfte- og håndteringsutstyr, utleie og leasing.


Brubakken AS Avd. Østfold

Brubakken AS bestod av 11 avdelinger, som ved en organisasjonsendring gjorde om avdelingene til egne virksomheter med egne organisasjonsnummer. Dermed ble 7 medlemmer overført til vår avdeling, og tariffavtalen til morselskapet ble gjort gjeldene for 9 av 11 avdelinger, deriblant avdelingen som ligger i Råde. Bedriften ble vår medlemsbedrift 29.03.2017 og driver med utleie, leasing, vedlikehold og drift av maskiner.


Volvo Maskin AS, Avd. Verksted Råde

Volvo Maskin AS har gått igjennom en organisasjonsendring, slik at avdelingene i selskapet har fått egne organisasjonsnummer, og tariffavtalen ved morselskapet er gjort gjeldene ved de forskjellige avdelingene. Avdeling 1 Oslo og Akershus overførte 6 medlemmer til oss ved denne endringen. Endringene trådde i kraft 17.10.2017. Avdelingen har nok et potensiale til å få flere medlemmer ved bedriften, og det er i tillegg lagt noen fremtidsplaner, som kan medføre en ytterligere økning av ansatte ved bedriften fremover, så avdelingen følger utviklingen. I januar fikk vi to nye medlemmer ved bedriften, når Per-Arne Hansen og Hans Petter Pettersen besøkte bedriften.


AK Mekaniske AS

AK Mekaniske AS ligger ute på Øra Industripark, og driver med produksjon av metallkonstruksjoner og deler. Store deler av arbeidsstokken er polske, og avdelingen har ved inngåelsen av tariffavtalen 39 medlemmer, alle polske. Totalt er det over 90 ansatte i selskapet. Avdelingen har potensiale til å få flere medlemmer i bedriften, særlig blant de som er ute og reiser for å sette opp konstruksjonene. Avdelingen hadde litt problemer i arbeidet med å få på plass avtalen, noe som må tilskrives kulturforskjeller mellom norsk og polsk arbeidsliv. Prosessen frem virket til tider lang, og avdelingen hadde mange møter med de ansattes representanter underveis.