Resultatet fra årets
hovedoppgjør!

Vidar Schei 10.04.2018 Nyheter
Det ble ikke streik, partene kom til enighet. Hva ble partene enige om?

Over 9000 av Fellesforbundets medlemmer vil få lavlønnstillegg gjennom årets samordnede oppgjør mellom LO og NHO. Her er en oppklaring rundt hvem dette gjelder.

Det gis et lavlønnstillegg på kroner 2,50 til alle arbeidstakere som er omfattet av følgende av forbundets overenskomster:

Bokbindere
Riksavtalen
Landforpleiningsavtalen
Industrioverenskomsten/TEKO-delen
Bilutleie
AMB-overenskomsten
Jordbruk og gartneri

Dette lavlønnstillegget kommer i tillegg til det generelle tillegget på kroner 1,-.

For noen av overenskomstene kommer i tillegg inntill 30 øre etter de forbundsvise tilpasningsforhandlingene, men her er det ulike løsninger, som fremkommer av stemmemateriellet og protokollene fra den enkelte overenskomstvise tilpasningsforhandlingen.

Krav om reise, kost, losji innfridd
Nesten 16 timer etter at meklingsfristen gikk ut ble LO og NHO i dag enige i årets tariffoppgjør. Enigheten innebærer også at Fellesforbundets krav rundt reise, kost og losji (RKL) er innfridd.

-Vi gikk inn i RKL-forhandlingene med et tydelig hovedkrav, nemlig å få fjernet tariffbestemmelsens unntak om at personer «inntatt på stedet» ikke skal få dekket utgifter til reise, kost og losji av arbeidsgiver. Dette unntaket har bidratt til opprettelse av såkalte «postkassebedrifter» og ført til sosial dumping over hele landet, fastslår forbundsleder Jørn Eggum.

Useriøsitet begrenses
Først og fremst vil man nå få likere konkurransevilkår for norske små og mellomstore underleverandører.

Vi har opplevd gang på gang at lokal arbeidskraft utkonkurreres av useriøse firmaer som opererer med «postkassebedrifter», der hensikten er å skyve kostnader for reise kost og losji over på de ansatte. Det skal stoppes nå, sier Eggum.

Klarere bestemmelser i tariffavtalen
Nå blir tariffavtalen klarere på hva som skal til før man kan kalle seg en bedrift og hvordan ansatte skal tilknyttes bedriften:

En bedrift må være klart identifiserbar på stedet og ha en reell organisering med egen ledelse.

Dessuten skal arbeidstagere ha et tydelig definert fast arbeidssted i sin kontrakt og ikke kunne flyttes mellom ulike arbeidssteder uten å få dekket reise, kost og losji.

De samme rettighetene skal sikres for de ansatte hos bedriftenes underleverandører.

Samarbeid om gråsoner
Partene er også enige om å igangsette et arbeid om hvordan «gråsonetilfeller» behandles.

-For oss er det viktig at Norsk Industri blir med på et felles informasjonsarbeid om hvordan de nye bestemmelsene skal forstås og brukes. Slik håper vi det blir færre konflikter om dette i bedriftene, avslutter Jørn Eggum.

Les Riksmeklerens møtebok – LO-NHO-oppgjøret her!