ÅRSMØTE i Fellesforbundet Avd. 2

Vidar Schei 12.02.2019 Nyheter
Sett av fredag 1.mars 2019, for dette blir gøy!

Fredag 1.mars avholder Fellesforbundet Avd. 2 Fredrikstad Fagforening sitt årsmøte. Tradisjonen tro, avholdes årsmøtet på Scandic City Hotell, kl. 18:00 denne dagen. Her er alle som er medlemmer i avdelingen velkomne, og de har tale-, forslag- og stemmerett.

Ca. midtveis i programmet, blir det en liten spisepause. Vi har invitert Hans Petter Pettersen og Malin Krå Simonsen til vårt årsmøte for å si noe til utvalgte temaer. Det fastsatte programmet er som følger:

DAGSORDEN

1. Åpning.
2. Konstituering.

FERIEHJEMMET SOLVIKEN
3. Driftsorientering Solviken 2018/2019.
4. Regnskap 2018 Solviken.
5. Innkomne forslag Solviken.
6. Budsjett 2019 Solviken.

7. Serveringspause.

8. Valget 2019, rødgrønt prosjekt v/ Malin Krå Simonsen
9. Landsmøtet; + den aktuelle situasjonen v/ Hans Petter Pettersen

FELLESFORBUNDET AVDELING 2 FREDRIKSTAD FAGFORENING
10. Styrets beretning 2018/2019
11. Regnskap 2018 - Avdeling 2
12. Innkomne forslag - Avdeling 2
13. Budsjett 2019 – Avdeling 2
14. Handlingsprogram 2019-2021 - Avdeling 2
15. Uttalelser.

16. Valg.

17. Avslutning.