Innleie kursing!

Vidar Schei 12.02.2019 Nyheter
Kurs: Innleie fra bemanningsbransjen

Den 1.1.2019 trådde de nye innleiebestemmelsene i AML i kraft.

Fellesforbundet la frem en rapport i 2018 som slo fast at 85 % av innleie i Oslo-området var/er ulovlig. Det førte til to demonstrasjoner foran Stortinget, med slagordet «Forby bemanningsbransjen». Et politisk flertall åpnet for endringer av lovverket, og de nye reglene er nå innført fra 1.januar 2019.

Fellesforbundet har satt opplæring av reglene rundt innleie som sine prioriterte oppgaver i 2019. Vi skal jobbe for kun faste ansettelser i produksjonsbedrifter. Vi gjennomfører dermed kurs om innleie i Fredrikstad den 26. og 27. februar 2019.

Du kan velge mellom følgende kurs-tidspunkt:
26.februar 10:00 – ca. 14:00 HK-spiserom* For: Avdelingsstyret + kontoret
26.februar 15:30 – ca. 19:00 HK-spiserom* For: Tillitsvalgte
27.februar 10:00 – ca. 14:00 HK-spiserom* For: Tillitsvalgte
* Farmannsgate 1, 1607 Fredrikstad. (I begynnelsen av gågaten, rundt hjørnet for Japan Photo.)

Fellesforbundet dekker tapt arbeidsfortjeneste. Det blir lett servering under kurset.

Påmelding sendes til avd002@fellesforbundet.org eller ring 69 31 17 22.

Vi kommer med en sterk anbefaling til de tillitsvalgte om å finne plass til dette mini-kurset, spesielt de av dere som jobber ved en produksjonsbedrift.