LANDSMØTET 2019!

Vidar Schei 11.11.2019 Nyheter
Landsmøtet ble gjennomført den. 11. - 16.oktober 2019!

Fredag 11.oktober var det igjen klart for Fellesforbundets landsmøte. Fire år siden sist. Endelig var tiden kommet til det største politiske verkstedet i Norge. Et landsmøte med 535 delegater med stemmerett, i tillegg var salen krydret med inviterte gjester, og andre nyskjerrige tilskuere, i tillegg til en drøss journalister, fotografer og kamerafolk.

På landsmøtet legger Fellesforbundet fundamenter for veien videre de neste fire årene. Så her ble de viktigste sakene for våre medlemmer, klubber og avdelinger debattert, diskutert og til slutt vedtatt.

Fra vår avdeling, Fredrikstad Fagforening, hadde vi sendt fem delegater, i tillegg til de to avdelingen har i forbundsstyret og i representantskapet. Så vi hadde tilsammen syv med stemmerett på landsmøtet.

For kort å oppsummere, så utmerket vår avdeling seg, vi hadde Per Arne Hansen i valgkomiteen, der han gjorde en kjempejobb, sammen med to andre representanter i fra vårt ADK. Også delegatene våre, markerte seg med mange gode innlegg i fra talerstolen.


Jon Jarret Nygren, fra Glassteam AS, var en rekke ganger oppe på talerstolen, med gode innlegg, i saker som var viktige for avdelingen, men også saker han selv er engasjert i. Han gjorde en flott figur og var en god ambassadør for FredrikstadFagforening.


Lars Andreassen, som jobber for Kjøstelsen AS, var også flere ganger på talerstolen. Fine innlegg og stort engasjement, i en rekke ulike temaer. Flott innsats.


Tor Erik Skovly, fra Hydema AS, frekventerte også talersolen. I tillegg utviste han ukjente sider av seg selv, han sprang nærmest opp og ned talerstolen som en gasselle. Han ble også "omvendt" i løpet av landsmøtet, han meldte seg ut av Ap og inn i Rødt, noe han også fortalte til Jonas Gahr Støre under debatten med ham.


Anette Johansen, fra Jøtul AS, var også oppe på talerstolen. Hun sa selv hun var veldig nervøs, men det kunne en ikke merke fra talerstolen, klar, tydelig og selvsikker virket hun, når hun overleverte sitt budskap. Faktisk var det så bra at en Særping seinere gikk opp på talerstolen og skrøt av henne og det hun foreslo. Og får du skryt av en Særping, ja da vet du at du har gjort det bra!

Landsmøtets viktigste saker:


Jørn Eggum fortsetter som leder
Den 47 år gamle gullsmeden fra Bergen fikk fornyet tillit fra landsmøtet for å fortsette som leder i fire nye år. Han fikk med seg en uendret ledelse, men med et tilskudd av forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen fra Transport i tillegg.

EØS skal utredes
Etter en nervepirrende avstemning stemte 300 delegater for at forbundet skal kreve en utredning av alternativer til og handlingsrommet i EØS. 218 stemte for at en utredning skulle skje med sikte på å skrote EØS til fordel for en handelsavtale. Dermed ønsket ikke flertallet å si verken ja eller nei til EØS, selv om kritikken mot EØS ble strammet opp – særlig når det gjaldt raseringa av transportbransjen.

Lei av innleie – vil avvikle bemanningsbransjen
Et enstemmig landsmøte krever at bemanningsbransjen avvikles i sin nåværende form, og at arbeidsformidlingen blir en sterkere offentlig oppgave. Uttalelsen er en klar seier for bygningsarbeidermiljøet som ønsker et totalt forbud mot bemanningsbransjen.

Som et strakstiltak krever forbundet at det legges ned forbud mot innleie i spesielle bransjer og områder. Uttalelsen sier ikke noe om hvilke områder og bransjer dette gjelder, men det er åpenbart at byggebransjen i Oslo-området står øverst på lista.

Mer penger til avdelingene
Avdelingene i Fellesforbundet skal få beholde en større andel av kontingentinntektene selv. Medlemmene betaler 1,5 prosent av bruttolønn i kontingent. Før gikk 0,32 prosent av bruttolønn til avdelingene, som også fikk noe av avkastningen på forbundets egenkapital. Heretter skal avdelingene beholde 0,43 prosent, men ikke få finansinntekter. Og økningen – de 0,11 prosentene – fordeles etter antall yrkesaktive medlemmer, ikke etter kontingentstørrelse. Det betyr et økonomisk løft for avdelinger med mange lavlønte og deltidsarbeidende medlemmer.

Norge ut av Acer, EUs energibyrå
Norge må ut av Acer, EUs energibyrå. Dette benkeforslaget fikk et lite flertall, etter at redaksjonskomiteen hadde foreslått et vedtak med mer forbehold. Dermed snur Fellesforbundet i denne saken, og kommer på kollisjonskurs med Arbeiderpartiet.

Forbundet sa klart nei til den private kraftkabelen NorthConnect, og til at flere utenlandskabler bygges før man vet konsekvensene av de som allerede er igangsatt. Det blir også advart mot «utbygging (av vindkraft) i konfliktfylte områder med overkjøring av lokale ressurs-, natur- og miljøinteresser». Forbundet slår nå fast at vindkraftparker i større grad må bidra til inntekt til lokalsamfunnet.

Støre møtte landsmøtet, og fikk tyn
– Det er ikke EØS-avtalen som må sies opp, det er regjeringen til Erna Solberg, sa Jonas Gahr Støre. Da Arbeiderpartilederen møtte Fellesforbundets landsmøte, leverte han et tydelig forsvar for EØS-avtalen, sterke angrep på regjeringa og lovte en storrengjøring i arbeidslivet hvis han blir statsminister i 2021.

Mange mener at Støres tale er en av de viktigste talene han har holdt som partileder. Men stemningen i salen var ikke så positiv som Støre kunne ha håpet. Frustrerte Ap-medlemmer i Fellesforbundet sto i kø på talerstolen for å refse Støre etter hans tale. Forsvarsforliket, distriktspolitikken, EØS, Acer og havnekonflikten – samt en stadig blassere rødfarge på Ap. Dette var bare noen av temaene der partileder Jonas Gahr Støre fikk kritikk.

– Du ber om våre stemmer, men da må du være vår stemme, sa Terje Lund fra Sauda.

For øvrig kan vi nevne at ...
• Fellesforbundet skal lage en handlingsplan mot høyreekstremisme

• Statsråd Jan-Tore Sanner reagerer sterkt på det maler Ine Nordahl fortalte om sine erfaringer med seksuell trakassering da hun vær lærling og eneste jente på byggeplass.

• Landsmøtet støtter forslaget om at det blir laget et kvinnenettverk i Fellesforbundet, for kvinner i mannsdominerte yrker.

• Arbeidsminister Anniken Hauglie mener at alarmen må gå etter innleierapporten som ble lagt fram på landsmøtet. Undersøkelsen viste at en av tre av bygningsarbeiderne i Oslo var innleide, og at 80 prosent av innleie fra bemanningsbyråene var ulovlige.

• Reise offshore, tariffavtalen for hotell og restaurant, bussbransjeavtalen og grossistavtelen er fire ulike oversenkomster hvor det ligger an til å bli ekstra store problemer ved neste års tariffoppgjør, mente forbundssekretær Knut Øygard da han innledet om tariffspørsmål på landsmøtet.

• Fellesforbundet krever nå at utbygging av jernbane i Nord-Norge må igangsettes straks

• I tillegg fikk avdelingen gjennomslag for at det skal være en gjennomgang av Fellesforbundet som organisasjon i løpet av de neste fire årene.Kort oppsummert:
Avdelingen er veldig fornøyd med innsatsen til være delegater, vi gjorde en veldig god innsats, og fikk markert oss godt, og vi tror vi ble lagt merke til. Det er vi svært fornøyd med. Vi fikk også gjennomslag for flere av våre forslag, som i utgangspunktet hadde fått en negativ innstilling. Så vi kan nok konkludere med at dette nok er blant de beste avdelingen noen gang har gjennomført.