ÅRSMØTE i Fellesforbundet Avd. 2

Vidar Schei 12.02.2019 Nyheter
Sett av fredag 6.mars 2020, for dette blir gøy!

Fredag 6.mars avholder Fellesforbundet Avd. 2 Fredrikstad Fagforening sitt årsmøte. Tradisjonen tro, avholdes årsmøtet på Scandic City Hotell, kl. 18:00 denne dagen. Her er alle som er medlemmer i avdelingen velkomne, og de har tale-, forslag- og stemmerett.

Ca. midtveis i programmet, blir det en liten spisepause. Vi har invitert en innleder (T.B.A.). Det fastsatte programmet er som følger:

DAGSORDEN

1. Åpning.
2. Konstituering.

FERIEHJEMMET SOLVIKEN
3. Driftsorientering Solviken 2019/2020.
4. Regnskap 2019 Solviken.
5. Innkomne forslag Solviken.
6. Budsjett 2020 Solviken.

7. Serveringspause.

8. Innledning v/ ?? (TBA)

FELLESFORBUNDET AVDELING 2 FREDRIKSTAD FAGFORENING
10. Styrets beretning 2019/2020
11. Regnskap 2019 - Avdeling 2
12. Innkomne forslag - Avdeling 2
13. Budsjett 2020 – Avdeling 2
14. Vedtekter - Avdeling 2
15. Uttalelser.

16. Valg.

17. Avslutning.