Nye bedrifter med Tarriffavtale i Fredrikstad

Vidar Schei 09.03.2020 Nyheter
I løpet av 2019 har avdelingen fått en ny bedrift med tariffavtale.

Den nye medlemsbedriften er:

I løpet av det siste året har avdelingen fått en ny medlemsbedrift. Videre har avdelingen jobbet med å kartlegge bedrifter i vårt område som vi skal jobbe tettere opp mot i tiden fremover, for å se om vi kan få på plass flere tariffavtaler i neste årsmøteperiode. Samtidig, ser vi at bedrifter med mange utenlandsk arbeidstakere, oftere utsetter våre medlemmer for mye press i en prosess der vi krever tariffavtale, noe som medfører mye oppfølging og møter med medlemmene.


Tveit & Torgersen Byggmester AS

Vi har i noen år nå hatt en trekkavtale med bedriften, men etter et møte med de ansatte sommeren 2019, meldte de fleste ansatte seg inn, og vi startet jobben med å få på plass en tariffavtale. En av de ansatte nærmet seg den kritiske alderen for å kunne få AFP, så det var et ønske fra medlemmene og bedriften å få fortgang i dette arbeidet. Vi klarte etter noen sonderinger med distriktssekretær Hans Petter Pettersen, og forbundet sentralt ved Knut Øygard, å få på plass tariffavtalen i løpet av et par uker.