Lønnsoppgjøret utsettes

Vidar Schei 16.03.2020 Nyheter
Tarifforhandlingene er utsatt til 3. august.

På grunn av Korona-viruset

Tariffoppgjøret startet tirsdag denne uken med kravoverlevering mellom Fellesforbundet og Norsk industri. Det er nå klart at oppgjøret utsettes.

Bakgrunnen for utsettelsen er situasjonen knyttet til koronaviruset.

– Vi har i ettermiddag bestemt oss for å utsette årets forhandlinger til 3. august, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

– Vår delegasjon har jobbet målrettet, men vi erkjenner at det ikke er mulig å forhandle videre under den kaotiske situasjonen Norge nå opplever.

Forbundslederen understreker at dette ikke rokker ved frontfagets rolle.

– Frontfaget setter rammen for alle norske arbeidstakere. Det eneste ansvarlige å gjøre i denne situasjonen er å utsette forhandlingene. En slik utsettelse, selv om det ikke har skjedd før, vil ivareta prinsippene ved norsk lønnsdannelse. Dermed blir også alle andre tarifforhandlinger utsatt, sier Eggum.

– Vi vil nå konsentrere all innsats på å ivareta medlemmer og tillitsvalgte.