Hjelp, jeg er permittert!

Vidar Schei 17.03.2020 Nyheter
Her finner du oppskriften på hva du gjør hvis du blir permittert!

1. Kontakt NAV

For å få dagpenger under permittering, må du søke NAV. Du må ta kontakt med NAV med en gang du mottar permitteringsvarsel fra arbeidsgiver. Husk å gi NAV beskjed om at du er medlem av en fagforening.

Slik søker du om dagpenger (<---Klikk på linken)

Her kontakter du NAV (<---Klikk på linken)

2. Informer din Fellesforbundet-avdeling

Gi beskjed til din avdeling i Fellesforbundet om at du er permittert.

Her er kontaktinfo til oss i Fellesforbundet i Fredrikstad (<---Klikk på linken)

Under permittering betaler du minstekontingent. Du vil få tilsendt giro fra avdelingen. 

3. Sjekk informasjonen vi har om deg

Logg inn på "Min side" og kontrollér at du er registrert med riktig mobilnummer, e-post og kontonummer. Dette vil sikre at du får relevant informasjon selv om du er permittert.

Lenken til "Min side" på nettsidene til Fellesforbundet sentralt finner du her. (<---Klikk på linken)

4. Økonomiske problemer?

Ingen vet hvor lenge denne situasjonen vil vare. Ta kontakt med banken din så raskt som mulig hvis du tror du kan få problemer med økonomien. Har du LO Favør boliglån, er Sparebank 1 opptatt av å hjelpe deg med å finne løsninger.

5. Viktig info

  • Du kan bli tilbakekalt på jobb på kort varsel når du er permittert
  • Du har kan ta annet arbeid mens du er permittert, men retten til dagpenger faller bort så lenge du har det.
  • Hvis du får en ny jobb etter å ha vært permittert i minst tre måneder kan du starte i denne uten oppsigelsestid, men du må ta kontakt med arbeidsplassen du er permittert fra og si opp jobben.
  • Stortinget har vedtatt nye rettigheter for dagpenger under permittering på grunn av koronasituasjonen.

Hold kontakt med din tillitsvalgte slik at du får informasjon hvis situasjonen endrer seg.