Avdelingen har avholdt årsmøte!

Vidar Schei 09.03.2021 Nyheter
Fredag 5.mars avholdt Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening sitt årsmøte!

Fredagkveld, kl. 18:00 i bankettsalen på Hotell City startet årsmøtet til Fellesforbundet avd. 002 Fredrikstad Fagforening. Det var et årsmøte som var satt under strenge korona-restriksjoner. For å være tilstede måtte alle melde seg på i forkant. Det var påbud om bruk av munnbind hvis du beveget deg vekk i fra egen plass. Det var satt ut antibac og papir overalt, i tillegg til utdeling av munn bind.

Det var møtt frem i underkant av 40 personer til årsmøtet, noe vi er veldig fornøyd med under de rådende omstendigheter. Avdeligsleder Vidar Schei åpnet årsmøtet, og foretok godkjenning av innkalling, valg av dirigent og referent, og før han overlot klubba til de valgte møtedirigentene, minnet han våre medlemmer som har gått bort siden sist årsmøte med noen minne ord og et minutts stillhet.

Dirigent Per Arne Hansen og referent John Reidar Davidsen tok deretter over klubba, og ledet årsmøtet gjennom punktene på dagsorden som omhandlet Feriehjemmet Solviken. Her ble økonomien gått igjennom, driftsorienteringen, innkomne forslag og budsjettet for 2021. Alt ble vedtatt enstemmig og uten noe debatt.

Etter en halvtimes matpause, holdt leder av LO i Fredrikstad, Vidar Schei, en innledning rundt det kommende stortingsvalget og litt om hvilke valgkamp-planer som LO har lokalt, regionalt og sentralt. Han kom også inn på viktigheten av å få byttet ut dagens regjering med en rødgrønn-regjering, helst en rødgrønn-regjering med et sterkt Arbeiderparti. Vidar var også innem en bekymring rundt et sterkt Senterparti. Han oppfordret alle til å ha mer fokus på partiprogrammet Arbeiderpartiet går til valg på, og ha mindre fokus på Jonas Gahr Støre som leder av partiet, for han skal gjennomnføre politikken partiet går til valg på.

Ettet innledningen til Vidar Schei, var vi tilbake på punktene på dagsordenen som omhandlet driften av avdelingen. Beretningen, regnskapet, handlingsprogrammet for de neste to åra, og uttalelser ble gjennomgått og enstemmig vedtatt. Under presentasjonen av de to innkomne forslagene, ble det ene forslaget trukket, da det var i strid med et tidligere årsmøtevedtak i fra 1991.

Under punktet valg, gikk valgkomiteens innstilling igjennom uten debatt. Oppsummert gikk årsmøtet veldig pent og pyntelig for seg, og det bli ikke noe særlig temperatur eller debatt rundt noen av punktene på dagsorden. Alt ble enstemmig vedtatt, untatt det ene forslaget som ble trukket. Leder Vidar Schei, ble valgt for fire nye år, avdelingen fikk ny nestleder, Tor-Erik Skovly, og ny ungdomsleder, Alexander Olsen, ellers var det det meste gjenvalg, men noen få nye ansikter. SE hvordan det nye styrets sammensetning ser ut her.

Årsmøtet ble avsluttet med å hylle en som fortjener hyllest, Hans Petter Pettersen, tidligere distriktssekretær i Fellesforbundet, tidligere leder av avdeling 002, og en som har vært en markant skikkelse i fagbevegelsen i Fredrikstad, Østfold og gjort seg bemerket over det ganske land. Avdelingen fikk overrakt "Pioneren" til Hans Petter Pettersen. Og dette er ikke en hvilken som helst utmerkelse, "Pioneren" er en utmerkelse som har blitt delt ut i LO-familien fra 1977. Den gis til fagforeningsfolk som «har gjort en betydelig innsats i/for fagbevegelsen i minst 25 år sammenhengende». Og de kriteriene oppfyller Hans Petter Pettersen med mer enn god nok margin.

Helt til slutt, takket nyvalgte leder Vidar Schei de som var tilstede på årsmøtet, han takket for innstatsen til de som gikk ut av styret og andre komiteer, og han ville på vegne av alle som ble valgt, takke for tilliten. Han ønsket alle deretter vel hjem.