Konferanse for tillitsvalgte om hovedoppgjøret 2022!

Vidar Schei 03.02.2022 Nyheter
Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening, avholder en konferanse for tillitsvalgte den 11.mars, der vi går igjennom alt en må være klar over rundt Hovedoppgjøret 2022!

Hva må tillitsvalgte og klubben gjøre i forkant av Hovedoppgjøret 2022? Hva er viktig å få avklart? Hvilke plikter har vi som medlemmer, som arbeidstakere og hvordan forholder vi oss til de uorganiserte?

Konferansen tar for seg og gjennomgår heftet fra Fellesforbundet "Veiledning i Tariffoppgjør". Det går ut på forberedelser til tariffoppgjøret, klubbstyrets- og avdelingens oppgaver i forkant av av en eventuell konflikt, litt om ulike konflikter, streik eller lockout, er innom økonomiske og andre forhold under konflikt, dette med uravstemning og gjennomføringen av dette, er også innom gangen i de forhandlinger som nå starter opp og hvordan meklingen er.

Dette er en konferanse vi anbefaler at tillitsvalgte ved alle våre bedrifter melder seg på, selv om du har vært med på dette tidligere.

Påmelding gjør du ved å ringe 69 31 17 22 eller sende oss en e-post til avd002@fellesforbundet.org

Konferansen starter opp kl. 11:00 og varer til ca. 15:00. Vi starter konferansen med litt mat. Avdelingen dekker tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser, og det vil bli gitt som stipend.