Norsk Stål Tynnplater AS legger ned driften!

Vidar Schei 03.02.2022 Nyheter
Norsk Stål Tynnplater AS på Øra legger ned produksjonsvirksomheten i Fredrikstad. Med det settes 29 arbeidsplasser på spill.

Norsk Stål Tynnplater AS eies av det indiske stålkonsernet Tata Steel, og har de siste årene blitt styrt i fra virksomhetens avdeling i Sverige.

De fleste av de som jobber ved bedriften er medlemmer i Fellesforbundet, og for tillitsvalgt Erik Samuelsen, var denne beskjeden veldig overraskende. Han har i samtaler med Fellesforbundet i fredrikstad sagt at han egentlig var positiv med tanke på fremtiden. Etter noen dårlige år, hadde virksomheten i Fredrikstad klart å snudd negative resultater til positive tall for 2021. Tradisjonelt har dette vært en bedrift som stort sett alltid har gått bra.

- tter at de ansatte fikk denne nedslående nyheten, har stemningen vært veldig laber. Det er ikke så rart, med tanke på at mange av de ansatte har jobbet ved bedriften i veldig mange år, og nå er alle kastet ut i uvissheten, sier Erik Samuelsen.

Erik forteller videre at de skal i møter med bedriften, for å finne så gode løsninger som mulig. De har allerede fått lovnader om at bedriften skal strekke seg veldig langt for å forsøke å finne gode løsninger for alle berørte.

Bedriften har allerede signalisert at de kan overførte en del av de ansatte til bedriftens virksomhet i Halmstad, her vil trolig 10-15 få tilbud om fortsatt jobb.

Det som kan bli den største utfordringen er å finne jobb til de som nærmer seg 62års alderen. Får ikke de seg en ny arbeidsgiver med tariffavtale, står de i fare for å miste sin avtalefestede pensjon (AFP).

De ansatte ved Norsk Stål Tynnplater AS håper at de kan være attraktive i markedet, for her er det mange som har lang erfaring i fra produksjon og som har jobbet en mannsalder i industrien. De sitter på en kompetanse som kan være svært verdifull for andre industribedrifter i regionen.

Fellesforbundet i Fredrikstad skal også stille opp, og gjøre det vi kan for å sikre at de fleste av våre medlemmer får videre engasjement videre i andre bedrifter. Avdelingen kommer til å snakke med tillitsvalgte og medlemsbedrifter, for å se om ikke de har behov for svært kompetente ansatte i sine virksomheter. Det er veldig viktig at vi gjør alt som står i vår makt for å sikre de at som nærmer seg pensjonsalderen på 62år, ikke detter på utsiden og mister AFP, sier Vidar Schei, leder av Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening.