Kort om Avd. 2 Fredrikstad Fagforening

Vidar Schei 31.01.2018 Om Avdelingen
1.mai 2018 er det 120 år siden avdelingen ble stiftet.

Historikken.

Det begynte med mekanikerne. Den 1. mai 1898 dannet de Fredrikstad Mekaniske Arbeiderforening. Det var forløperen til det vi i dag kjenner som Fellesforbundet avdeling 2.

I 1967 slo de fire Jern og Metall avdelingene i Fredrikstad seg sammen og dannet Jern og Metall – Fredrikstad avdeling 2.

I 1991 ble det sammenslutning mellom Jern og Metall – Fredrikstad og Fredrikstad Bygningsarbeiderforening. Den nye avdelingen fikk navnet Fredrikstad Fagforening. Siden har beklednings og murerarbeiderne sluttet seg til avdelingen.

På årsmøtet i 2005 byttet avdelingen navn til Fellesforbundet avdeling 2 – Fredrikstad Fagforening.

Avdelingen er en lokal avdeling av Fellesforbundet. Forbundet ble stiftet i 1988 da Jern og Metall, Bygning, Bekledning, Papir og Skog og Land slo seg sammen til et forbund.