14 faktów o redukcji zatrudnienia

Redukcja zatrudnienia w firmie wiąże się z wieloma pułapkami. Oto najważniejsze rzeczy, o których musisz pamiętać w tej sytuacji.

 • Mniejsza liczba pracowników

Redukcja zatrudnienia oznacza redukcję osobolat w firmie.

 • Powód musi być uzasadniony

Zawsze musi istnieć faktyczny i realny powód dla redukcji zatrudnienia, np. fakt, że firma ponosi straty.

 • Mężowie zaufania muszą być zaangażowani w sprawę

Pracodawca musi omówić z mężami zaufania wszystkie aspekty sprawy. Najpierw powód redukcji, a następnie sposób jej przeprowadzenia. Jest to zapisane w umowie głównej między LO a organizacjami pracodawców, jak i w Kodeksie Pracy (AML).

 • Mężowie zaufania muszą mieć wgląd do dokumentów

Przedstawiciele pracowników mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z redukcją etatów, także list stażowych.

 • Należy przestrzegać zasady starszeństwa.

Mąż zaufania powinien zwrócić uwagę na zapis w protokole o tym, że zasada starszeństwa powinna być przestrzegana. W firmach objętych umową zbiorową dobór pracowników musi zawsze opierać się na zasadzie, która mówi, że jako pierwszy traci pracę ten, kto ma najkrótszy staż.

W firmach bez układu zbiorowego zasada ta nie ma tak dużego znaczenia.

 • Mężowie zaufania muszą uważać na to, co podpisują.

Mężowie zaufania nie powinni akceptować sformułowań w protokołach, które są niezgodne z Umową Główną lub w jakikolwiek sposób są niezgodne z zasadą starszeństwa.

 • Wszyscy w firmie musza być na liście pracowników, którzy mogą zostać zwolnieni.

Główną zasadą jest to, że żadna grupa pracowników nie może być specjalnie chroniona przed zwolnieniami.

Jeśli siec sklepów planuje zamknąć jedną ze swoich filii, to niekoniecznie pracownicy danej filii powinni stracić pracę. Pracownicy innych sklepów danej sieci w danym okręgu też powinni być rozpatrzeni w przypadku redukcji etatów.

 • Nie zawieraj lokalnych porozumień w zakładzie pracy.

Jako mąż zaufania musisz uważać na to, jakie umowy zawierasz. Lokalne umowy mogą być niezgodne z umową zbiorową. Mąż zaufania zawierający takie umowy może być w najgorszym przypadku „zakładnikiem” szefa w procesie redukcji etatów.

 • Weź ze sobą męża zaufania na rozmowy o zwolnieniu.

Każdy pracownik wytypowany do zwolnienia musi przejść przez rozmowę o takim zwolnieniu, zanim otrzyma wypowiedzenie. Możesz zabrać męża zaufania lub inną osobę, która może Ci doradzić.

Chodzi o to, żeby wszystkie ważne kwestie wyszły na światło dzienne.

 • Wypowiedzenie jest zawsze pisemne

Wypowiedzenie musi być pisemne, zawsze dostarczone osobiście lub listem poleconym.

 • Żądaj negocjacji

Pracownicy, którzy otrzymali wypowiedzenie powinni zażądać negocjacji najpóźniej dwa tygodnie po otrzymaniu zwolnienia. Na spotkaniu powinien być obecny mąż zaufania a podczas spotkania powinien zostać spisany protokół.

 • Spór może zostać rozstrzygnięty w sądzie.

Jeśli pracodawca utrzymuje decyzję o zwolnieniu, a pracownik się z nią nie zgadza, spór może zostać skierowany do sądu.

 • Prawa zwolnionego pracownika.

Jeśli pracodawca w ciągu roku od wypowiedzenia będzie znów potrzebował większej ilości pracowników, to masz pierwszeństwo do podjęcia pracy w firmie.

 • Skontaktuj się ze związkami zawodowymi.

Pracownicy i mężowie zaufania w firmie objętej redukcją etatów powinni jak najszybciej skontaktować się ze związkami zawodowymi w celu pomocy i wsparcia w procesie.

Na podstawie artykułu z FriFagbevegelse.