Avdelingen på tur til Haugesund

Den 7. september reiste de ansatte i avdelingen til Haugesund, for å besøke Avdeling 57. Målet med reisen var å lære litt om hvordan denne avdelingen jobber og driftes. I tillegg se på områder vi kan samarbeide bedre i fremtiden. Det som dro på tur var Vidar Schei, Svein-Erik Pedersen, Per Arne Hansen og Anna Staszak-Kinn.

Full gjennomgang av Steffen Høiland.

Avdeling 57, ved leder Steffen Høiland, og organisasjonsarbeiderne (ombudene) Terje Lund og Remi Penev hadde forberedt ulike temaer for dette besøket. Steffen tok for seg hvordan avdelingen driftes, om strategier, og om metodikken de benytter seg av. Terje hadde en gjennomgang hvordan avdelingen jobber i forhold til oppsøk, rekruttering og nå ut til nye medlemmer. Remi tok oss på en gjennomgang av problematikken rundt strøm, og hvor skoen egentlig trykker, og hva en egentlig burde gjøre i fremtiden for å sikre at vi ikke er i en slik situasjon som Norge og Europa er opp i akkurat nå. På slutten av dag 2, ble det litt diskusjon om landsmøtet i 2023. Her holdt Thor Åge Christiansen, fra avdeling 9, en liten innledning, og det ble en veldig konstruktiv diskusjon i etterkant.

Både den 7. og 8.september ble dagene avsluttet med sosialt samvær. Det er ofte under slike kvelder, det kommer frem mange gode og kreative tanker og ideer om fremtiden, noe det også gjorde denne gangen.

Hele gjengen i fra Fredrikstad med fullt utstyr, klar for bedrifts besøk.

Den siste dagen var satt av til bedrifts besøk, og vi fikk lov til å være med til bedriften Aibel, noe som var spesielt spennende for oss i fra Fredrikstad, for både området og størrelsen på plassen Aibel holder til på, minnet veldig om hvordan det var på Fredrikstad Mekaniske Verksted i sine glans dager. Inne på bedriften fikk vi en veldig god innføring i hvordan bedriften jobber med seriøse forhold i bemannings bransjen og de selskapene bedriften bruker. Her var det helt tydelig at det var satt i gang mange tiltak for å sikre at de innleide var i fra selskaper som behandlet de seriøst.

Etter gjennomgangen, fikk vi omvisning på det enorme området Aibel holder til på. Gruppen vår ble delt opp, Anna og Svein-Erik ville bli med opp på en av plattformene som var under oppføring, som skulle serve en havvinds park. Vidar og Per-Arne ble med resten av gruppa på en historisk vandring rundt i de ulike bygningene på plassen. Etter denne rundturen ble dagen avsluttet med en utmerket lunsj i en flott gammel hus, brukt til representasjon. Etter lunsjen fikk vi gaver av klubben ved Aibel, et skjærebrett og en kniv. Vi mottok også boken om historien til avdeling 57. Etter dette gikk turen hjemover igjen.