Avdelingens jubilantmarkering 2023

Lørdag 28.oktober avholdt avdelingen sitt årlige arrangement, der avdelingens medlemmer med 25, 40 og 45 års medlemskap blir hedret for deres innsats. Markeringen ble avholdt på Scandic Hotel City, og startet kl. 18:00, der de fremmøtte fikk servert en tre retters middag, før utdelingen fant sted.

Avdelingen hadde sendt ut invitasjon til 29 medlemmer som hadde 25års medlemskap, 17 medlemmer med 40år og 22 medlemmer som har 45års medlemskap i LO/Fellesforbundet. Av disse var det dessverre ikke mange som hadde takket ja til invitasjonen, men vi fikk hedret de som møtte opp.

Disse var på vårt arrangement og som vi hedret denne lørdagen:

25 år jubilanter.
Fra venstre: Ulf Lervik, regionleder LO Østfold, Roy Egil Frandsen, Bente Hansen, Glenn Erland Møklegård og Johnny Løvstrand.
40 års jubilanter.
Fra venstre: Ulf Lervik regionleder LO Østfold, Jan Spinnvåg, Frank Hansen og Terje Østby.
45 års jubilanter og æresmedlemmer i Fellesforbundet.
Fra venstre: Ulf Lervik, regionleder Østfold, Rolf Flommen Andersen, Tom Bjørge Jensen, Per Erling Nygaard, Jorunn Lisbeth Berger, Per Tommy Johansen og Vidar Schei, avdelingsleder Fellesforbundet avdeling 2 Fredrikstad Fagforening.

Under finner du oversikt over alle jubilanter i avdelingen for 2023:

25års jubilanter:

 • Kjetil Agerup
 • Freddy Andersen
 • Knut Petter Andersen
 • Hilde Elise Arntsen
 • Senad Babovic
 • Pål Kristian Berg
 • Marianne Berge
 • Bente Birgitte Bæklund
 • Anita Edvardsen
 • Knut Arne Fjellhøy
 • Roy Egil Frandsen
 • Bente Hansen
 • Kirsten Øren Hansen
 • Håkon Sverre Haraldsen
 • Bjørn Aksel Hauge
 • Arne Holme Iversen
 • Oddvar Håkon Jacobsen
 • Geir Peary Jensen
 • Elin Johannessen
 • Johnny Løvstrand
 • Rune Mariussen
 • Tone Lisbeth Martinsen
 • Suad Medic
 • Glenn Erland Møklegård
 • Gunnar Olsen
 • Lars Viktor Olsen
 • Roar Olsen
 • Frank Oddmar Pettersen
 • Torill Svendsen

40års jubilanter:

 • Bjarne Begby
 • Frank Hansen
 • Margot Helgesen
 • Sverre Idar Henriksen
 • Jan Erik Johansen
 • Knut Bjørge Johansen
 • Knut Josefsen
 • Tom Larsen
 • Sylvia Lithander
 • Thor Mikkelsen
 • Birger William Olsen
 • Trond Gunnar Pedersen
 • Jan Spinnvåg
 • Tore Strand
 • Per-Atle Thorsteinsen
 • Vidar Thøgersen
 • Terje Østby

45års jubilanter (Æresmedlemmer):

 • Berit Inger Agerup
 • Rolf Flommen Andersen
 • Øistein Andersen
 • Jorunn Lisbeth Berger
 • Stein Roger Gundrosen
 • Tormod Hansen
 • Bjørn Eugen Jacobsen
 • Tom Bjørge Jensen
 • Ingeborg Johannessen
 • May Johansen
 • Per Tommy Johansen
 • Terje Roger Johansen
 • Bjørn Wold Nilsen
 • Per Erling Nygaard
 • Jon Rikard Nygren
 • Bjørn Arild Olsen
 • Reidun Sonja Olsen
 • Karsten Røed
 • Per Arne Spigseth
 • Roy Erik Svendsen
 • Arnfinn Kristian Vikerheim
 • Egil Vårlie

Vi vil takke alle våre jubilanter for at dere har vært trofaste og lojale medlemmer siden dere meldte dere inn i 1978, 1983 og i 1998. Med deres bidrag, har LO og Fellesforbundet, fått gjort en god innsats for alle våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, fått på plass viktige ordninger og forsvart våre rettigheter. Deres bidrag i disse årene har vært med på å sikre at vi i Norge har en sterke fagbevegelse. Tusen takk for deres innsats og bidrag.