Bli med på landsmøte-debatten!

Nå er det i underkant av et år igjen til Fellesforbundets landsmøte 2023. Også denne gangen har Fellesforbundet utarbeide et debatthefte før landsmøtene, som er ment å gi inspirasjon og engasjement blant medlemmer og tillitsvalgte til debatt om vår egen organisasjon, samt faglige og politiske spørsmål.

Debattheftet inneholder en rekke artikler, som setter søkelyset mot saker og temaer som er viktige for Fellesforbundet. Her finner du saker om det grønne skiftet, Fellesforbundet som klimaløser og litt om hvordan vi skal nå ambisiøse klimamål. Ekstremisme, likestilling og internasjonal solidaritet er andre temaer som blir berørt, i tillegg til de vanligste temaene for Fellesforbundet; sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, fokus på fagarbeidere, frontfaget og forhandlinger, utfordringer for deg som tillitsvalgt, en god arbeidsplass og arbeidsmiljø, ungdomsarbeid, og ikke minst, hvorfor vi trenger en fagorganisasjon.

Heftet finner du her.

Dette er kun noe av det som er tatt opp i heftet, så her er oppfordringen til alle, les heftet, og bli med på det å komme med forslag til forbedringer, både på alle sakene nevnt ovenfor, men også om de andre temaene i heftet, og ikke minst om vår egen organisasjon.

Send inn dine forslag

Alle som er medlemmer av Fellesforbundet, kan sende inn forslag. På arbeidsplasser med klubber så sender de inn sine forslag til den avdelingen de tilhører. Det samme gjelder enkelt medlemmer som ønsker å fremme forslag, send disse til avdelingen du er medlem i. Avdelingens behandler så alle innkomne forslag i styret, og de som blir godkjent, sendes inn til forbundet sentralt. De av dere som er medlem av Fellesforbundet i Fredrikstad, kan sende inn forslag til: avd002@fellesforbundet.org

Slik blir forslag behandlet

Forslag kommer først inn til avdelingene, fra klubber og enkelt medlemmer, avdelingene behandler disse, og sender de videre til forbundet sentralt. Styret i hver avdeling kan velge å ikke sende inn alle forslag som kommer inn, dette skjer gjennom demokratiske prosesser.

Etter at avdelingene har sendt inn sine forslag, vil administrasjonen til Fellesforbundet gå igjennom disse sammen med den valgte politiske ledelsen, og komme med et forslag til innstilling til hvert forslag. Deretter blir alle forslagene behandlet først i forbundsstyret, deretter i representantskapet, som er det organet som kommer med endelig innstillingen til hvert forslag. Alle forslag som kommer inn til forbundet fra avdelingene vil være i sakspapirene til landsmøtet, uansett hvilken innstilling de har fått.

Forslagene vil få ulike innstillinger, det vanligste er at forslaget foreslås vedtatt eller at forslaget ikke tiltres. Uansett, under landsmøtet, kan forslag som har fått en negativ innstilling, tas opp til behandling på nytt, og da må landsmøtet avgjøre saken.

Vi trenger din stemme, ditt forslag på landsmøtet

Er det ting du mener Fellesforbundet bør bli bedre på, gjøre mer av eller ikke drive med i det hele tatt? Send inn et forslag til oss om dette. Bruk e-posten nevnt ovenfor. Husk at forslagsfristen for å sende inn forslag til forbundet er satt til 21.april 2023, men da skal det også rekke å bli behandlet i avdelingsstyret først, så send inn forslagene dine så fort som mulig, ikke vent til fristen nærmer seg.