Bli med på på laget – Vi er snart 170 000 medlemmer!

Fellesforbundet er i vekst, og vi blir stadig flere. Det er veldig bra, og vi er blant de forbundene som lever opp til begrepet «styrke og troverdighet». Med stadig flere medlemmer i ryggen, blir vi en stadig sterkere motpart når det kommer til å forhandle frem gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Men vi skal bli enda større og sterkere, så derfor trenger vi din hjelp!

Hvordan er situasjonen på din arbeidsplass, er det mange der som er uorganiserte? Kjenner du noen som bør bli medlem i Fellesforbundet? Er det kollegaer du jobber sammen med, som enda ikke har blitt en del av fellesskapet, som ikke har meldt seg inn i Fellesforbundet? Ta praten og spør dine kollegaer om å bli med i Fellesforbundet. I dag.

Fellesforbundet er ikke sterkere enn medlemmene vi har på hver arbeidsplass. Derfor er det viktig at organisasjonsgraden er høy og flest mulig er organisert. Høy organisasjonsgrad gir mer forhandlingskraft i lokale forhandlinger, og gir mer styrke bak kravene. Det er viktig at alle blir spurt om å bli medlem. Undersøkelser viser at det de fleste oppgir er grunnen til at de er uorganiserte, er at ingen har spurt de om det vil bli medlem. Så spør lærlingene, spør de som jobber deltid, de som kommer fra et bemanningsbyrå, de er alle velkomne som medlemmer i Fellesforbundet.

Gode medlemsfordeler

Som medlem i Fellesforbundet har du tilgang på gode tillitsvalgte, gode forsikringer og medlemsfordeler, og som medlem bidrar du til et organisert og seriøst arbeidsliv.

Les mer: Du kan lese mer om alle medlemsfordelene i Fellesforbundet her!

Lav organisasjonsgrad i svake bransjer

I bransjer som det er mange useriøse aktører og mye misbruk av arbeidstakere, er dessverre i bransjer der også organisasjonsgraden er lavest. Det er nettopp her mange arbeidstakere hadde hatt behov av å ha en sterk fagbevegelse i ryggen. Der man gikk sammen og krevde ordnede forhold på egen arbeidsplass, krevde å få på plass en tariffavtale, med ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

Derfor er det viktig å være organisert, får du problemer på jobben, vil du få hjelp og bistand for å få fikset opp i dette. Det er ikke lett å ta opp kampen alene, men når mange går sammen og kjemper for samme sak, da får man lettere på plass gode og permanente løsninger.

Meld deg inn i dag, meld deg inn før du får problemer på jobb. Det å være organisert, fungerer som en bilforsikring, du må ha forsikring på plass før du får skade på bilen, det er ikke mulig å kjøpe forsikring etter at skaden har skjedd. Sånn er det å være organisert også, det å være organisert, er å forsikre jobben din! Gjør det i dag, i morgen kan det være for seint!

Takk til alle som er medlemmer i Fellesforbundet. Vi er sterkest når vi står sammen!

Lyst til å melde deg inn? Klikk her