Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening protesterer mot pensjonsreformen

I går var fire representanter fra styret i Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening på plass foran Stortinget for å protestere mot heving av aldersgrensene i pensjonssystemet i Norge. Sammen med over 100 faner og flere hundre fagforeningskamerater, viste de sin motstand mot endringene i pensjonssystemet.

Demonstrasjonen var en del av en større protest mot pensjonsforliket, som mange mener tar Norge i feil retning. Eystein Garberg fra El og IT-forbundet uttrykte under markeringen at det ikke kan være slik at «arbeid til du dør, er jobb nummer én».

Hovedpunkter fra demonstrasjonen

Mange av demonstrantene var iført t-skjorter med bilde av Stortinget og påskriften «Pensjonsranere» og mange bare i tillegg gule streikevester. I tillegg til faner, hadde veldig mange av de fremmøtte plakater mot heving av pensjonsalderen. Det var representanter fra minst 14 av forbundene i LO, i tillegg til flere organisasjoner utenfor LO-familien. Til sammen var det over 196 foreninger og klubber som hadde tilsluttet seg denne markeringen.

Det markeringen var en reaksjon mot, er den pensjonsforliket syv politiske partier ble enige om i slutten av februar, og de viktigste endringene i dette forliket som ble inngått, er at pensjonsalderen skal økes gradvis for alle som er født i 1964 eller senere. Samtidig opprettes det en sliterordning i folketrygden, for dem som ikke klarer å stå i arbeid fram til ordinær pensjonsalder.

Kritikk mot pensjonsforliket

Vår avdeling og de demonstrantene som møtte opp foran Stortinget mener at forliket ikke holder mål. Vi karakteriserer det som «et målretta angrep mot lavtlønna arbeidsfolk i tunge yrker». Det skaper en frykt for at flere vil bli dyttet over på uføretrygd og at folk med slitsomme jobber nok en gang vil bli pensjonstapere.

Flere appellanter under markeringen, pekte på at det de kaller «dødens klasseskille» bare forsterkes av levealdersjusteringen, fordi folk med tunge jobber fortsatt dør tidligere enn for eksempel akademikere.

Krav fra pensjonsopposisjonen

  • Ingen økning i pensjonsalderen. Det er arbeidslivet som må endres, ikke pensjonsalderen.
  • En ordning for de som må gi seg tidlig («sliterordning») må være på plass før Stortinget behandler spørsmålet om pensjonsalder.
  • Garantipensjonen må minst opp på samme nivå som minstepensjon for enslige.
  • Uføre må tjene opp alderspensjon til alminnelig pensjonsalder, i dag 67 år.

Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening

Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening prøver å være en aktiv avdeling som jobber for et bedre arbeidsliv. Vi har de senere år deltatt i de fleste politiske streiker og markeringer foran Stortinget og mener det er viktig å synliggjøre vårt engasjement for arbeidstakeres rettigheter.

Avslutning

Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening vil fortsette å kjempe for sine medlemmers rettigheter og mot endringer i pensjonssystemet som vi mener er urettferdige. Vi vil fortsette å delta i demonstrasjoner og politiske streiker for å få avdelingens og våre medlemmers stemmer hørt.