Fellesforbundet gir 600.000 kroner til Ukraina

Forbundsstyret i Fellesforbundet besluttet den 13.desember 2022 å bevilge 600.000 kroner i støtte til faglig og humanitært arbeid i krigsherjede Ukraina. Støtten gis til ukrainsk fagbevegelse og gjennom Norsk Folkehjelp.

Støtten gis til ulike ukrainske fagorganisasjoner via europeiske og globale føderasjoner (til sammen 400.000), samt at Norsk Folkehjelp får 200.000 kroner. Dette kommer i tillegg til de 100.000 som ble bevilget bare noen få dager etter det russiske angrepet i februar.

– Vi vil vise vår solidaritet gjennom å gi en betydelig pengesum til hjelpearbeid gjennom Norsk Folkehjelp og flere av de internasjonale føderasjonene forbundet er medlem av, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Forbundsstyret i Fellesforbundet konstaterer at Russlands krig mot Ukraina fortsetter med uforminsket styrke, og at det er enorme konsekvenser både for sivilbefolkningen og for infrastrukturen. Krigen fører også til en økonomisk krise, der arbeidsplasser forsvinner og lønnsnivået har kollapset.

Forbundet er bekymret for det harde presset som regjeringen Zelensky legger på fagforeninger og faglige rettigheter.

– Vårt engasjement må være langsiktig, både i politikk og solidaritet. Krigen kan vare lenge, og gjenoppbyggingsfasen blir lang, sier Eggum.

Han understreker at det vil bli stilt krav om at pengene ikke brukes på måter som støtter sosial dumping eller undergraving av arbeidsfolks rettigheter.

– Dette må følges opp politisk, både i Norge og overfor internasjonal fagbevegelse. Vi vil ta opp saken i vårt politiske arbeid opp mot regjeringen og Stortinget.