Forsikringer i LOfavør

Her finner en kort beskrivelse av LO-favør-forsikringer du får som medlem. For mer info om forsikringene, kan du besøke LOfavør sine nettsider, eller så kan du ta kontakt med oss for hjelp.

Som medlem er du dekket av flere gode forsikringer. Og fordi de gjelder kollektivt for alle medlemmer, betaler forbundet lave forsikringspremier.

LOfavør Kollektiv Hjem er en innbo- og løsøreforsikring. Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret.

For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder LOfavør Kollektiv Hjem-forsikringen bare når medlemmet oppholder seg i Norden. For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden er forsikringssummen begrenset oppad til kr. 200 000,-.

Les mer om Kollektiv Hjem-forsikring hos LOfavør.

LOfavør Grunnforsikring gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Den dekker dødsfall i fritid eller arbeidstid over hele verden.

Les mer omGrunnforsikring i LOfavør.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring dekker medlemmets død eller varig medisinsk invaliditet etter ulykker i fritida over hele verden. Behandlingsutgifter til lege eller tannlege dekkes ikke utenfor Norden.

Les mer om Fritidsulykkesforsikring i LOfavør.