Fra 1.januar blir dine LO-favør forsikringer oppdatert.

Hvert eneste år blir LO-favør forsikringene og betingelsene i forsikringene gjennomgått, og små forbedringer og endringer blir gjort. Det har gjort at det fra 1.januar 2024 vil komme små endringer/forbedringer av forsikringene du har gjennom ditt medlemskap i Fellesforbundet.

Fellesforbundet ønsker at våre medlemmer er godt forsikret, både privat og på jobben. Som medlem er noen forsikringer en del av medlemskapet, mens andre tar du et valg på. Hvert år sender vi deg en samlet oversikt over LO-favør-forsikringene dine, og informasjon om endringer du bør gjøre deg kjent med. Det er Fremtind og HELP som leverer forsikringene.

LO-favør Innboforsikring

LO-favør Innboforsikring er en del av medlemskapet ditt*

Fra 1.januar 2024 kommer det følgende forbedringer i innboforsikringen:

  • Unntaket for tyveri under flytting utført av flyttebyrå fjernes (se punkt 4.7 flytteforsikring i vilkåret). Det medfører at tyveriskader dekkes inntil 100 000 kroner som skjer under transport med flyttebyrå.
  • Hvis du har gjennomført tiltak for å unngå overvannskader ved ekstremnedbør slipper du å betale egenandel for skaden. Dette er tiltak som enten samler vann i tanker eller magasiner i bakken. Det kan være infiltrasjonsgrøfter eller -dammer som sørger for at vann synker raskt ned i grunnen. I tillegg kan det være grønne tak som er ment å forsinke utstrømningen og holde igjen vannet på taket. Se punkt 6.1 i vilkåret.

*Gjelder ikke dersom du har reservert deg, eller ikke fikk tilbud om forsikringen når du meldte deg inn.

Har du i tillegg benyttet deg av tilbudet om de to valgfrie kollektive forsikringene, vil det fra 1.januar 2024 også komme en liten endring på disse forsikringene også. Det ser du under her.

LOfavør Advokatforsikring – advokathjelp i privatlivet

Fra 1. januar 2024 kommer følgende endringer i vilkårene:

  • Utvidet dekning på ID-tyveri: Dekker også tilfeller hvor en person uberettiget og med vinnings hensikt bruker Medlemmets identitet til å tilegne seg varer og tjenester
  • Husstandsdekningen utvides fra å dekke barn opp til 20 år til å dekke barn opp til 21 år
  • Endret ordlyd i punkt 1 (reservasjon), punkt 4 (rettshjelpsbehov), punkt 7.1 (tydeliggjøring av dekning) og punkt 7.2 (næringsvirksomhet). Endringene er ikke innskrenkninger, men en tydeliggjøring av dagens ordning

Oppdaterte vilkår for 2024 vil bli tilgjengelige på Helps Min side i januar. I tillegg til de endringene som står ovenfor, vil månedsprisen på denne forsikringen øke fra kr. 71,- til 76,-.

LOfavør Reiseforsikring

Fordi alle trenger en god reiseforsikring, har forbundet forhandlet frem en meget gunstig pris for deg på LOfavør Reiseforsikring. Forsikringen dekker alle typer reiser hele året. 

Fra 1. januar 2024 kommer det følgende endringer i reiseforsikringen;

  • Ved sykdom på reise og ubenyttede reisedager dekkes sengeleie etter beordring fra lege og utenom sykehus som varer i 3 dager eller mer. Antall dager sengeleie regnes fra datoen sikrede oppsøkte lege første gang
  • Kompensasjon for ubenyttede reisedager endres til å dekke kr 750 per dag og inntil 10 dager per reise. Dersom to eller flere sikrede reiser sammen, kompenseres kr 1 500 per dag.

Ha medlemskortet på mobilen

På LOfavør-appen finner du ditt digitale medlemskort og kan enkelt sjekke ut alle fordelene dine innen bank, forsikring, juridisk, ferie og fritid, og hus og hjem.

I tillegg finner du dette på appen:

– Digitalt medlemskort
– Digitalt reiseforsikringsbevis
– Hvilket forbund du tilhører
– Ditt medlemsnummer
– Kontaktinformasjon til ditt forbund
– Nyheter og informasjon om aktuelle fordeler
– Din kontaktinformasjon og samtykker

Du laster ned appen ved å klikke her.