Grunnopplæring for tillitsvalgte

I uke 13, fra mandag 27.mars til fredag 31.mars, arrangerer vi en grunnopplæring for tillitsvalgte i Fellesforbundet. Dette er et nyttig kurs for deg som er ny som tillitsvalgt, eller for deg som har vært med en stund, men trenger litt oppfriskning av kunnskapen.

De tillitsvalgte på våre bedrifter, er Fellesforbundets viktigste ressurser, og forbundets ansikt utad. Derfor er det viktig for oss at de tillitsvalgte blir godt opplært og settes i stand til å gjøre en god innsats som tillitsvalgt og for å ta vare på rettighetene til de medlemmene man er representant for. Dette kurset skal i tillegg til å gi økt kunnskap, også være med på å bygge nettverk, og øke lysten til å ta flere kurs- og skolering.

Under de fem dagene kurset varer, vil deltakerne få en større forståelse for eget forbund, LO og samfunnet. Kunnskap om Hovedavtalen, og de viktigste bestemmelsene her, og ikke minst hvilke muligheter avtalen gir. Kurset skal innom hva en overenskomst er og hva en slik avtale er bygget opp og innholdet i disse. Kurset tar seg også innom Arbeidsmiljøloven; om ansettelser, arbeidstid, oppsigelser og behandling av tvister på dette.

En del av kurset vil også gjøre de tillitsvalgte tryggere i forhold til å avholde medlemsmøter og andre møter, gå grundig inn på dette med forhandlinger og forhandlingsteknikk, hvordan skrive protokoller og forholdet de tillitsvalgte skal ha til egne medlemmer.

Så melde deg på en innholdsrik uke, med mange ulike temaer. Bli kjent med andre tillitsvalgte, bygge nettverk og utveksle erfaringer.

Målgruppen for kurset er tillitsvalgte i fagforeninger og klubber.

Kurset starter mandag 27.mars, kl. 08:30 og avsluttes fredag 31.mars, kl. 16:00. Dette er et kurs som holder på til rundt kl. 16 hver dag. Har du behov for overnatting for å delta på dette kurset, må det avtales på forhånd. Meld i fra om dette ved påmelding.

Kurset blir avholdt på Quality Hotell og Badeland i Sarpsborg.

Reise og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter AOFs satser.

Klikk på denne linken for påmelding: Påmelding til grunnopplæring i Fellesforbundet