Hatt besøk av avdeling 9 Østre Agder

På kvelden, søndag 9.oktober, kom ni styremedlemmer i fra Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder til vårt feriehjem i Engelsviken i Fredrikstad, Feriehjemmet Solviken. Der ble de møtt av representanter i fra vår avdeling, fikk viste de hvor det skulle overnatte og våre fasiliteter. Det hadde tatt turen til oss, med bil, via Sandefjord-Strømstad-ferga. Kvelden gikk stort sett med til innkvartering og sosial prat før en trakk seg tilbake, for å være kvikke og opplagte til dagen etter.

Vidar Schei tar en kort liten presentasjon av avdeling 2.

Mandag morgen startet opp, først med en liten innledning og presentasjon av avdeling 2, ved Vidar Schei, så en bli-kjent-rundt, før Thor Åge Christiansen, organisasjonsarbeider i avdeling 9, startet på sin gjennomgang. Han tok for seg hvordan avdeling 9 jobber og drifter avdelingen, hvordan han jobber som organisasjonsarbeider, hvilke hjelpemidler og verktøy de bruker, hvilke erfaringer de har gjort seg. I tillegg ble dagen fylt med diskusjon om forbundet, avdelingene, landsmøtet i 2023, hva som er viktig for avdeling 2 og 9. PÅ ettermiddagen ble det grilling, ved grillkongen Svein Erik Pedersen, og deretter ble det sosialt samvær utover kvelden.

Tirsdagen begynt der en slapp tråden dagen før, med diskusjoner om mulige forslag til landsmøtet, og en del diskusjon om strøm, og ikke minst litt om hvordan LO har agert rundt det siste temaet, og at vi er generelt misfornøyd med politikken, eller fraværet av politikk rundt strøm fra LOs ledelse. Et tydelig tegn på hvor dårlige vedtak som egentlig ble fattet på LO-kongressen i mai/juni. LO står igjen som handlingslammet og helt uten meninger eller tanker om mulige løsninger på den krisen vi er oppe i. At avdeling 2 og 9 også har fått på seg merkelappen «at vi jobber sammen med krefter i fra ytre Høyre», etter å ha arrangert en strøm-demonstrasjon foran Stortinget, og har vært med på en uttalelse, sammen en rekke andre tillitsvalgte, i Klassekampen.

Ved 12:30 tiden, var besøket over for denne gang. Det hadde vært to flotte dager, med mye nyttig utveksling av informasjon, meninger og ikke minst nettverksbygging. Dette svarte til forventingene, og det frister med gjentakelse. Inntrykket var at alle syntes dette var matnyttig og et slik besøk gav gode inputs til alle som var tilstede.

Vil avslutningsvis takke avdeling 9 for besøket, det var en flott gjeng, som har de samme holdninger, meninger og visjoner som avdeling 2 har. Dette var virkelig to flotte dager med mye faglig innhold.