Hyggelig uke for avdelingen!

Denne uken har vært hyggelig for avdelingen. Det første vi ønsker å trekke frem, er saken vi har hatt for et av våre medlemmer. For noen uker siden var vi i tingretten, og i går fikk vi dommen, og det ble full seier.

Bakgrunn for saken

Det hele startet i mai i fjor. Et medlem som hadde vært syk i en kort periode, ønsker å komme tilbake, men fikk da beskjed om at bedriften ikke anså han som ansatt ved bedriften lenger, og de mente i tillegg at det var han selv som hadde avsluttet arbeidsforholdet. Dermed fikk han ikke gjeninntre i stillingen sin. Medlemmet tok kontakt med oss i avdelingen, og vi hjalp han med å skrive et brev der han krevde forhandlinger. Medlemmet hadde nemlig ikke vært i noen form for dialog med arbeidsgiver, ikke hadde det vært gjennomført noe § 15-1-møte etter Arbeidsmiljøloven heller.

På grunn av situasjonen ønsket ikke medlemmet overlevere dette brevet selv, så avdelingen kjørte ut til bedriften og overleverte kravet på vegne av vårt medlem. Der møtte vi en arbeidsgiver som ikke var interessert i en prat, og ikke hadde han tid til å se på denne saken heller, for han skulle på ferie. Det ble påpekt at her hadde det skjedd feil, og at dette burde løses på så lavt nivå som mulig, før utgiftene ble betydelige. Det var det ingen vilje til, selv om avdelingen var tydelige på at vi anså vårt medlem som ansatt inntil vi fikk på plass en løsning. Det gav arbeidsgiver faen i, for han skulle på ferie.

Saken ble sendt inn til forbundet, som sendte den videre til LO juridiske. Og i mellomtiden har tiden gått og vårt krav på vegne av medlemmer har økt kraftig. Det ble tatt ut stemning, og dette selskapet ønsket heller ikke rettsmekling, så saken var oppe til behandling i retten midtveis i januar, og i går forelå dommen fra tingretten.

Dommen ble:

Vårt medlem ble som følge av dette tilkjent erstatning, i underkant 500 000,- kroner for lønnstap, feriepenger, og renter, og arbeidsgiver ble i tillegg dømt til å betale sakskostnader med 218 500,- kroner – pluss egne utgifter til advokat.

Vårt medlem ble veldig glad for denne dommen, og vi er glade på hans vegne. Det viser med tydelighet viktigheten av å være organisert og ha en fagforening i ryggen når du trenger hjelp i ditt arbeidsforhold. Nå er det bare å vente å se om denne dommen blir anket eller ikke. Den er eventuelt rettskraftig i løpet av en måned. Vanligvis ville vi sagt at saken nok ikke blir anket, når arbeidsgiver går på en slik smell, men dette er en arbeidsgiver som ikke opptrer som vanlige arbeidsgivere gjør.

Ny tariffavtale i avdelingen

I går kom alt det formelle på plass, og vi fikk på plass en tariffavtale med firmaer AS Kafra. Det er et lite selskap med under ti ansatte, og de er en av Norges ledende produsenter av overbygg for avløps- og rentvannstasjoner. Bedriften holder til på Rolvsøy i Fredrikstad.

Vi gratulerer bedriften og de ansatte med en tariffavtale. Vi skal innom bedriften snart, med kake, for å feire avtalen.