MoTo – Lærling på arbeidsplassen

Quality River Station Doktor Hansteins gate 7,Drammen

Er du en tillitsvalgt eller verneombud som ønsker å være en sterk støttespiller for lærlinger i din organisasjon og ditt fag? AOF sammen med AOF Opplæringskontor har laget et kurs for deg som har lærlinger på arbeidsplassen. Vi heier på lærlinger og fagopplæring, samtidig som vi vil at lærlinger skal ha en trygg og god [...]

Lokale lønnsforhandlinger

Scandic Hotell City Gunnar Nilsens gate 9,FRedrikstad

Konferanse med tips & gode råd før du begynner med de lokale lønnsforhandlingene! Når hovedoppgjøret 2024 er ferdig forhandlet og godkjent på uravstemningene, kan de lokale lønnsforhandlingene begynne. Denne konferansen vil gi de tillitsvalgte gode innspill, tips og råd til de lokale lønnsforhandlingene. Hva betyr rammen som er fremforhandlet sentralt, for min bedrift? Hvilke kriterier [...]

AU-møte i avdelingen – 25.april 2024

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad

Innkalling til AU-møte i avdelingen torsdag 25.april 2024 Avdelingen avholder AU-møte torsdag 25.april 2024 i Farmanns gate 1, på avdelingens kontor. AU-møtet begynner kl. 14:30. Sakspapirer og dagsorden blir sendt ut seinest 1 uke før AU-møtets start. Har dere som er en del av AU, saker dere ønsker å få behandlet eller diskutert på dette [...]

Styremøte i avdelingen – 25.april 2024

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad

Innkalling til styremøte i avdelingen torsdag 25.april 2024 Avdelingen avholder styremøte torsdag 25.april 2024 i Farmanns gate 1, på HK-spiserom. Styremøtet begynner kl. 16:00. Det vil være noe å spise og drikke på fra kl. 15:30. Sakspapirer og dagsorden blir sendt ut seinest 1 uke før styremøtets start. Har dere som er en del av [...]

FTV2 – Faglig tillitsvalgt 2

Støtvig Hotell Larkollveien 801,Larkollen

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse. Læringsmål: Gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller. Grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend som følger AOFs satser. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget [...]

MoTo: Kvinner i fokus

Quality Airport Hotel Gardermoen Lokevegen 7,Jessheim

Organisasjons-Norge har bruk for aktive kvinner som deltar i samfunnsdebatten på egne premisser og setter dagsorden. Dette kurset er ment for de kvinnene som har lyst til å delta mer i offisielle forum både på jobb og kanskje også innen politikk eller samfunnsliv for øvrig. Du får trening i både formelle og uformelle samtaler sammen [...]

MoTo – Pensjon

Color Line Hjortneskaia

Pensjon er et tema som er viktig for oss alle, men som mange likevel ikke har satt seg tilstrekkelig godt innn i. Som tillitsvalgt har du et eget ansvar i å sørge for at virksomheten tilbyr gode pensjonsavtaler for medlemmene dine. Dette kurset vil gi deg en innføring i eksisterende ordninger, samt gi deg et [...]

Klubb-arbeid!

Scandic Hotell City Gunnar Nilsens gate 9,FRedrikstad

Gjennomgang av hvordan avdelingen forventer at klubb-arbeidet skal være ved klubber som tilhører Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening. Denne konferansen tar en grundig gjennomgang av oppgavene til klubben og klubbens tillitsvalgte. Konferansen skal gi deg som tillitsvalgt nyttige innspill og verktøy, slik at du vil kunne utføre ditt verv på en best mulig måte. Konferansen [...]

Styremøte i Avdelingen – 31.mai 2024

Feriehjemmet Solviken Sandbukta 22,Engelsviken

Innkalling til styremøte i avdelingen fredag 31.mai 2024 Avdelingen avholder et styremøte årlig ute på Feriehjemmet Solviken, og årets møte avholdes fredag 31.mai 2024. Styremøtet begynner kl. 17:00. Det blir satt opp felles transport i fra Fredrikstad sentrum og ut til Feriehjemmet Solviken, for de som trenger det. Bussen vil gå 16:30 utover. Viktig at [...]

Fellesforbundets Grunnopplæring

Hotell i Østfold

I uke 24, fra mandag 10.juni til fredag 14.juni, arrangerer vi en grunnopplæring for tillitsvalgte i Fellesforbundet. Dette er et nyttig kurs for deg som er ny som tillitsvalgt, eller for deg som har vært med en stund, men trenger litt oppfriskning av kunnskapen. De tillitsvalgte på våre bedrifter, er Fellesforbundets viktigste ressurser, og forbundets [...]

AU-møte i avdelingen – 29.august 2024

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad

Innkalling til AU-møte i avdelingen torsdag 29.august 2024 Avdelingen avholder AU-møte torsdag 29.august 2024 i Farmanns gate 1, på avdelingens kontor. AU-møtet begynner kl. 14:30. Sakspapirer og dagsorden blir sendt ut seinest 1 uke før AU-møtets start. Har dere som er en del av AU, saker dere ønsker å få behandlet eller diskutert på dette [...]

Styremøte i avdelingen – 29.august 2024

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad

Innkalling til styremøte i avdelingen torsdag 29.august 2024 Avdelingen avholder styremøte torsdag 29.august 2024 i Farmanns gate 1, på HK-spiserom. Styremøtet begynner kl. 16:00. Det vil være noe å spise og drikke på fra kl. 15:30. Sakspapirer og dagsorden blir sendt ut seinest 1 uke før styremøtets start. Har dere som er en del av [...]