AU-møte i avdelingen – 29.august 2024

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad,Norge

Innkalling til AU-møte i avdelingen torsdag 29.august 2024 Avdelingen avholder AU-møte torsdag 29.august 2024 i Farmanns gate 1, på avdelingens kontor. AU-møtet begynner kl. 14:30. Sakspapirer og dagsorden blir sendt ut seinest 1 uke før AU-møtets start. Har dere som er en del av AU, saker dere ønsker å få behandlet eller diskutert på dette [...]

Styremøte i avdelingen – 29.august 2024

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad,Norge

Innkalling til styremøte i avdelingen torsdag 29.august 2024 Avdelingen avholder styremøte torsdag 29.august 2024 i Farmanns gate 1, på HK-spiserom. Styremøtet begynner kl. 16:00. Det vil være noe å spise og drikke på fra kl. 15:30. Sakspapirer og dagsorden blir sendt ut seinest 1 uke før styremøtets start. Har dere som er en del av [...]

FTV1 – Faglig tillitsvalgt 1

Feriehjemmet Solviken Sandbukta 22,Engelsviken,Norge

Målgruppe Dette kurset er nye tillitsvalgte og medlemmer, og tar for seg Hovedavtalen - Overenskomsten – Arbeidsmiljøloven - Forhandlinger - Møteledelse Læringsmål Deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. Grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Viktigste bestemmelsene i egen overenskomst. Avholde et møte/årsmøte på egen arbeidsplass. Kostnad De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av [...]

FTV2 – Faglig tillitsvalgt 2

Oslo

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse. Læringsmål: Gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller. Grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend som følger AOFs satser. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget [...]

Fellesforbundet – FTV3

Scandic Hotell City Gunnar Nilsens gate 9,FRedrikstad,Norge

Medlemmer og tillitsvalgte i klubber og avdelinger som har gjennomgått moduler av Fellesforbundets grunnopplæring og FTV 1 og 2, (Disse vil bli prioritert) eller har tilsvarende erfaring.   Faginnhold Arbeiderbevegelsens historie og betydning for samfunnet Historiene bak Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven EU`S påvirkning på norsk lov- og avtaleverk   Læringsmål Hovedmålet for deltakerne er at de gjennom [...]

MoTo – Diskriminering i arbeidslivet

Quality Airport Hotel Gardermoen Lokevegen 7,Jessheim,Norge

Det finnes omfattende og strenge regler for å unngå diskriminering og trakassering i norsk arbeidsliv. Dette er også et område hvor det har skjedd store endringer i de siste årene. Er tillitsvalgte, verneombud og den enkelte ansatte i tilstrekkelig grad godt nok opplyste om disse reglene? På dette kurset ser vi på hvilke diskrimineringsgrunnlag som [...]