FTV2 – Faglig tillitsvalgt 2

Sørmarka Kurs & Konferansesenter Enebakkveien 625,Siggerud

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse. Læringsmål: Gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller. Grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 162/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget [...]

Fellesforbundets Grunnopplæring

Quality Hotel Sarpsborg Bjørnstadveien 20,Sarpsborg

I uke 45, fra mandag 6.november til fredag 10.november, arrangerer vi en grunnopplæring for tillitsvalgte i Fellesforbundet. Dette er et nyttig kurs for deg som er ny som tillitsvalgt, eller for deg som har vært med en stund, men trenger litt oppfriskning av kunnskapen. De tillitsvalgte på våre bedrifter, er Fellesforbundets viktigste ressurser, og forbundets [...]