MoTo – Lærling på arbeidsplassen

Quality River Station Doktor Hansteins gate 7,Drammen

Er du en tillitsvalgt eller verneombud som ønsker å være en sterk støttespiller for lærlinger i din organisasjon og ditt fag? AOF sammen med AOF Opplæringskontor har laget et kurs for deg som har lærlinger på arbeidsplassen. Vi heier på lærlinger og fagopplæring, samtidig som vi vil at lærlinger skal ha en trygg og god [...]

Lokale lønnsforhandlinger

Scandic Hotell City Gunnar Nilsens gate 9,FRedrikstad

Konferanse med tips & gode råd før du begynner med de lokale lønnsforhandlingene! Når hovedoppgjøret 2024 er ferdig forhandlet og godkjent på uravstemningene, kan de lokale lønnsforhandlingene begynne. Denne konferansen vil gi de tillitsvalgte gode innspill, tips og råd til de lokale lønnsforhandlingene. Hva betyr rammen som er fremforhandlet sentralt, for min bedrift? Hvilke kriterier [...]

FTV2 – Faglig tillitsvalgt 2

Støtvig Hotell Larkollveien 801,Larkollen

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse. Læringsmål: Gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller. Grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend som følger AOFs satser. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget [...]

MoTo: Kvinner i fokus

Quality Airport Hotel Gardermoen Lokevegen 7,Jessheim

Organisasjons-Norge har bruk for aktive kvinner som deltar i samfunnsdebatten på egne premisser og setter dagsorden. Dette kurset er ment for de kvinnene som har lyst til å delta mer i offisielle forum både på jobb og kanskje også innen politikk eller samfunnsliv for øvrig. Du får trening i både formelle og uformelle samtaler sammen [...]

MoTo – Pensjon

Color Line Hjortneskaia

Pensjon er et tema som er viktig for oss alle, men som mange likevel ikke har satt seg tilstrekkelig godt innn i. Som tillitsvalgt har du et eget ansvar i å sørge for at virksomheten tilbyr gode pensjonsavtaler for medlemmene dine. Dette kurset vil gi deg en innføring i eksisterende ordninger, samt gi deg et [...]

Klubb-arbeid!

Scandic Hotell City Gunnar Nilsens gate 9,FRedrikstad

Gjennomgang av hvordan avdelingen forventer at klubb-arbeidet skal være ved klubber som tilhører Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening. Denne konferansen tar en grundig gjennomgang av oppgavene til klubben og klubbens tillitsvalgte. Konferansen skal gi deg som tillitsvalgt nyttige innspill og verktøy, slik at du vil kunne utføre ditt verv på en best mulig måte. Konferansen [...]

Fellesforbundets Grunnopplæring

Hotell i Østfold

I uke 24, fra mandag 10.juni til fredag 14.juni, arrangerer vi en grunnopplæring for tillitsvalgte i Fellesforbundet. Dette er et nyttig kurs for deg som er ny som tillitsvalgt, eller for deg som har vært med en stund, men trenger litt oppfriskning av kunnskapen. De tillitsvalgte på våre bedrifter, er Fellesforbundets viktigste ressurser, og forbundets [...]

FTV1 – Faglig tillitsvalgt 1

Feriehjemmet Solviken Sandbukta 22,Engelsviken

Målgruppe Dette kurset er nye tillitsvalgte og medlemmer, og tar for seg Hovedavtalen - Overenskomsten – Arbeidsmiljøloven - Forhandlinger - Møteledelse Læringsmål Deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. Grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Viktigste bestemmelsene i egen overenskomst. Avholde et møte/årsmøte på egen arbeidsplass. Kostnad De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av [...]

FTV2 – Faglig tillitsvalgt 2

Oslo

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse. Læringsmål: Gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller. Grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend som følger AOFs satser. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget [...]

Fellesforbundet – FTV3

Scandic Hotell City Gunnar Nilsens gate 9,FRedrikstad

Medlemmer og tillitsvalgte i klubber og avdelinger som har gjennomgått moduler av Fellesforbundets grunnopplæring og FTV 1 og 2, (Disse vil bli prioritert) eller har tilsvarende erfaring.   Faginnhold Arbeiderbevegelsens historie og betydning for samfunnet Historiene bak Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven EU`S påvirkning på norsk lov- og avtaleverk   Læringsmål Hovedmålet for deltakerne er at de gjennom [...]

MoTo – Diskriminering i arbeidslivet

Quality Airport Hotel Gardermoen Lokevegen 7,Jessheim

Det finnes omfattende og strenge regler for å unngå diskriminering og trakassering i norsk arbeidsliv. Dette er også et område hvor det har skjedd store endringer i de siste årene. Er tillitsvalgte, verneombud og den enkelte ansatte i tilstrekkelig grad godt nok opplyste om disse reglene? På dette kurset ser vi på hvilke diskrimineringsgrunnlag som [...]