AU-møte i avdelingen – 25.april 2024

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad

Innkalling til AU-møte i avdelingen torsdag 25.april 2024 Avdelingen avholder AU-møte torsdag 25.april 2024 i Farmanns gate 1, på avdelingens kontor. AU-møtet begynner kl. 14:30. Sakspapirer og dagsorden blir sendt ut seinest 1 uke før AU-møtets start. Har dere som er en del av AU, saker dere ønsker å få behandlet eller diskutert på dette [...]

AU-møte i avdelingen – 29.august 2024

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad

Innkalling til AU-møte i avdelingen torsdag 29.august 2024 Avdelingen avholder AU-møte torsdag 29.august 2024 i Farmanns gate 1, på avdelingens kontor. AU-møtet begynner kl. 14:30. Sakspapirer og dagsorden blir sendt ut seinest 1 uke før AU-møtets start. Har dere som er en del av AU, saker dere ønsker å få behandlet eller diskutert på dette [...]