Fagforeningsforum Østfold

Fellesforbundet Avd.851 Østfold Fagforening Hundskinnveien 94,Sarpsborg

Styreleder, Avdelingssekretær og utvalgte medlemmer og arbeidere besøker Fagforeningsforum Østfold. Forumet holdes hos Fellesforbundet Avd.851 Østfold Fagforening i Sarpsborg. Mer informasjon kommer!

AU-møte

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad

Kun for påmeldte medlemmer av AU. Mer informasjon kommer!

Avdelingsstyremøte

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad

Styremøte for avdelingen. Samtlige i styret deltar. Avholdes i HK-spiserom. Mer informasjon kommer dersom det er nødvendig.

LO Favør på tur til Kiel

LO Favør-tur til Kiel. Kun for påmeldte. Informajson om turen er utdelt til disse.

LOs regionkonferanse i Viken

Quality Hotel River Station Dr. Hansteins gate 7,Drammen

Styreleder, Avdelingssekretær og utvalgte medlemmer og arbeidere deltar på LOs regionkonferanse i Viken. Konferansen holdes hos Quality Hotel River Station i Drammen .

Avdelingsstyremøte

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad

Styremøte for avdelingen. Samtlige i styret deltar. Avholdes i HK-spiserom fra kl. 16:00. Mer informasjon kommer dersom det er nødvendig.

Jubilantmarkering

Hotell Scandic City Fredrikstad Gunnar Nilsens gate 9,Fredrikstad

Et arrangement der vi hedrer våre medlemmer som har vært medlemmer i 25-, 40- og 45år. Også styret i Fellesforbundet Avd.002 Fredrikstad fagforening og andre inviterte. Mer informasjon kommer dersom dette er nødvendig.

AU-møte

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad

Kun for påmeldte medlemmer av AU. Mer informasjon kommer!

Avdelingsstyremøte med juleavslutning

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad

Styremøte for avdelingen. Samtlige i styret deltar. Avholdes først på HK-spiserom, deretter tar vi turen bort på Scandic City Hotell og avslutter kvelden med litt julemat. Mer informasjon kommer dersom det er nødvendig.

AU-møte i avdelingen – 27.april 2023

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad

Innkalling til AU-møte i avdelingen torsdag 27.april 2023 Avdelingen avholder årsmøteperiodens første AU-møte torsdag 27.april 2023 i Farmanns gate 1, på avdelingens kontor. AU-møtet begynner kl. 14:30. Sakspapirer og dagsorden blir sendt ut seinest 1 uke før AU-møtets start. Har dere som er en del av AU, saker dere ønsker å få behandlet eller diskutert [...]

Styremøte i avdelingen – 27.april 2023

Avd. 002 Fredrikstad Fagforening Farmanns gate 1,Fredrikstad

Innkalling til styremøte i avdelingen torsdag 27.april 2023 Avdelingen avholder årsmøteperiodens første styremøte torsdag 27.april 2023 i Farmanns gate 1, på HK-spiserom. Styremøtet begynner kl. 16:00. Det vil være noe å spise og drikke på fra kl. 15:30. Sakspapirer og dagsorden blir sendt ut seinest 1 uke før styremøtets start. Har dere som er en [...]

Styremøte i Avdelingen – 26.mai 2023

Feriehjemmet Solviken Sandbukta 22,Engelsviken

Innkalling til styremøte i avdelingen fredag 26.mai 2023 Avdelingen avholder et styremøte årlig ute på Feriehjemmet Solviken, og årets møte avholdes fredag 26.mai 2023. Styremøtet begynner kl. 17:00. Det blir satt opp felles transport i fra Fredrikstad sentrum og ut til Feriehjemmet Solviken, for de som trenger det. Bussen vil gå 16:30 utover. Viktig at [...]