Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

MoTo – Personvern – kontroll og overvåking i arbeidslivet

8. mai 2023 kl. 11:00 - 10. mai 2023 kl. 13:00

Informasjon

AOF MoTo: Personvern, kontroll og overvåkning

Kontroll og overvåking i arbeidslivet er ikke noe nytt, men omfanget har økt de siste årene i takt med utviklingen av ny teknologi, og kan komme i konflikt med den enkeltes rett til personvern. Fafo-undersøkelsen 2010 «Kontroll og overvåking i arbeidslivet» viser at det er et stort behov for kunnskap knyttet til personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen? Og hvor mye må du som arbeidstaker tåle?

Målgruppe

Alle som ønsker/trenger informasjon om personvern, overvåking og kontroll i arbeidslivet.
For eksempel tillitsvalgte, ledere, verneombud, personalfunksjoner, IKT o.a.

Faginnhold

 • Kontroll og overvåking i arbeidslivet
 • Status og utvikling
 • Arbeidsgivers behov og arbeidstakers vern
 • Formål, drøfting, samtykke, informasjon, sletting.
 • Informasjon, medbestemmelse og opplæring
 • Arbeidsgiver, arbeidstaker, tillitsvalgt, verneombud, datatilsyn, arbeidstilsyn, andre.
 • Lov, forskrifter, avtaler og annet regelverk.
 • Kamera, adgangskontroll, flåtestyring, biometri, internett og epost, personalopplysninger o.a.

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende innføring i personvern – kontroll og overvåking i arbeidslivet.

Med fokus på:

 • Kontroll og overvåking i arbeidslivet
 • Status og utvikling
 • Arbeidsgivers behov og arbeidstakers vern
 • Formål, drøfting, samtykke, informasjon, sletting.
 • Informasjon, medbestemmelse og opplæring
 • Arbeidsgiver, arbeidstaker, tillitsvalgt, verneombud, datatilsyn, arbeidstilsyn, andre.
 • Lov, forskrifter, avtaler og annet regelverk.
 • Kamera, adgangskontroll, flåtestyring, biometri, internett og epost, personalopplysninger o.a.

Gjennomføring

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av mtodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ved tradisjonelle kurs: Innledninger/ forelesninger, gruppe og plenumsdiskusjon på tema, individuell (e) oppgave (r).
Ved nett/kombinerte kurs: Innledning til tema, teori samt oppgaver og tester.

Finansiering

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

Påmelding

Kontakt: Trine Jørgensen
Telefon: +47 916 46 395
Eller meld deg på ved å klikke her
Påmeldingsfrist er mandag 27.mars 2023

Detaljer

Start:
8. mai 2023 kl. 11:00
Slutt:
10. mai 2023 kl. 13:00
Kategorier for Arrangement:
,
Hjemmeside:
https://www.aof.no/kurs/moto-personvern-kontroll-og-overvaking-i-arbeidslivet-moto/?site=1

Arrangør

AOF Østfold

Sted

Quality River Station
Doktor Hansteins gate 7
Drammen, 3044
+ Google-kart