Konferanse om resultatet i tariffoppgjøret

Torsdag 25.april, inviterer vi til konferanse om resultatet i fra de fire første forhandlingene i årets tariffoppgjør. Det gjelder Industrioverenskomsten, Fellesoverenskomsten for byggfag, Overenskomsten for byggeindustrien og Riksavtalen.

Er du tillitsvalgt på en av disse fire overenskomstene, bør du melde deg på konferansen som holdes på Quality Hotell Sarpsborg den 25.april, fra kl. 10:00 til 14:00. Her vil man gå grundig igjennom resultatene, og svare på de spørsmål som måtte komme.

De som melder seg på, vil få en lett lunsj og dekket eventuelle reisekostnader. Det Det forutsettes at klubbtillitsvalgte beholder sin lønn fra arbeidsgiver, da vi anser at det som en del av tillitsvalgtes oppgaver å delta på informasjonskonferanser i forkant av uravstemningen.

Forbundet kan unntaksvis dekke tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets satser, dersom ikke klubbtillitsvalgte får dekket vanlig lønn fra sin arbeidsgiver. Slik dekning skal eventuelt avklares med regionleder Birgit Tandberg i forkant av konferansen. (birgit.tandberg@fellesforbundet.no) Reiseregning etter forbundets satser. Vi har elektronisk registrering og det er denne som skal brukes.

Påmelding

Påmelding: klikk her

Påmeldingsfrist: 19.april 2024