LO Favør; dine fordeler som medlem i Fellesforbundet

Nå er Fellesforbundets hefte for 2023, om medlemmenes fordeler opp i mot LO Favør klart. Her får du relevant informasjon om de forsikringer som du har gjennom ditt medlemskap. Her finner du info om de kollektive forsikringer forbundet tilbyr, advokatforsikring og utvidet reiseforsikring, til veldig gunstige priser. I tillegg inneholder heftet informasjon om en rekke andre LO Favør tilbud og tjenester.

Heftet kan du laste ned her.