LO varsler mulig streik i en rekke Fredrikstad-bedrifter fra søndag 16. april

LO varsler mulig streik i flere bedrifter hjemmehørende i Fredrikstad fra søndag 16. april.

LO har varslet om en mulig streik som vil påvirke en rekke bedrifter i Fredrikstad-området fra søndag 16. april. Streiken, hvis den blir noe av, er et resultat av uenighet mellom LO og arbeidsgiverne om mellom-oppgjøret, og det er nå meddelt plassfratredelse fra lørdag 15.april kl. 24:00, hvis ikke partene blir enige.

De berørte bedriftene i Fredrikstad-distriktet er: (de i fet skrift er Fellesforbundet bedrifter)

  • Brynild AS Avd. Produksjon Fredrikstad
  • Contiga AS Avd. Fredrikstad
  • NorBetong AS Avd. Fredrikstad
  • Recover Fredrikstad
  • Bravida Norge AS Avd. Fredrikstad
  • Backe Østfold AS
  • Saint-Gobain Byggevarer AS Avd. Fredrikstad
  • Saint-Gobain Byggevarer AS Avd. Borge
  • Contiga AS Avd Rolvsøy Montasje.

LO har vært tydelig på hva det mener er rammen for årets oppgjør, og at det er viktig at LOs medlemmer ikke taper kjøpekraft fremover, derfor har de høye forventninger til dette oppgjøret. LO gjør alt de kan for å unngå en streik, men foreløpig ser det ikke ut til arbeidsgiverne har ikke vært villige til å komme motparten i møte. Som et resultat av dette, vil LO iverksette en streik fra søndag 16. april.

Streiken vil påvirke produksjonen og leveransene til bedriftene som er berørt, og LO beklager eventuelle ulemper dette vil medføre for bedriftene, deres kunder og ansatte, samtidig er det viktig å bruke de lovlige virkemidlene partene har, og det er å ta ut medlemmene i en streik.

LO oppfordrer arbeidsgiverne til å prøve å unngå en streik, og komme arbeidstakerne i møte, hvis ikke blir det streik fra søndag. Streikeviljen blant LOs medlemmer er stor, så her har LO nesten 1 million medlemmer i ryggen i kravet om økt kjøpekraft. Oppfordringen går til arbeidsgiverne, at nå er det på tide å vise vilje til en løsning på uenighetene, slik at streiken kan unngås.

LO vil holde alle berørte parter oppdatert om situasjonen og eventuelle endringer i den planlagte streiken. Her lokalt vil Fellesforbundet i Fredrikstad holde kontakten med sine bedrifter som blir berørt, og følge disse opp etter beste evne.

Vi oppfordrer alle til å følge med på lokale nyheter og informasjon fra Fellesforbundet for oppdatert informasjon om situasjonen i Fredrikstad, for de berørte bedriftene her.

Blir det en streik i fra søndag, vil LO raskt trappe opp streiken, og flere bedrifter vil bli tatt ut til å delta i streiken, mer info om dette vil også kommer her fremover.

Fortsatt er det tid til å få dette i havn, uten at en må benytte seg av streik, men følg med i media, for det er vurdert som en overhengende fare for streik fra søndag.