Medlemsfordeler

Som fagorganisert i Fellesforbundet avd.002 har du mange fordeler, både når det gjelder lønn, arbeidstid og andre sosiale forhold. I tillegg får du gode forsikringer og andre gode medlemsfordeler f.eks. på leiebil, ferie/opplevelser, mobiltelefoni/bredbånd gjennom LOfavør.

Les mer om våre medlemsfordeler eller kontakt oss for mer informasjon.

Som organisert i en bedrift med tariffavtale får du:

  • Garantert, avtalefestet lønn (i henhold til tariffavtalen). Rett til lokale forhandlinger.
  • 37,5 timer eller mindre per uke. Bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov eller avtale om arbeidstid
  • Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Som partner har du rett til 14 dagers permisjon med lønn i forbindelse med fødsel/adopsjon
  • Minst 50 % og ofte 100 % overtidstillegg
  • Sikrer deg diverse tillegg som kvelds-, natt- og helgetillegg
  • Folketrygdens bestemmelser og AFP-tillegg (avtalefestet pensjon)
  • 5 uker ferie og 12 % feriepenger
  • Får du problemer i ditt arbeidsforhold, kan det bli aktuelt å gå til domstolen. Gjennom ditt medlemskap kan du få gratis tilgang til landets beste jurister på arbeidsrettslige spørsmål.
  • Jobber i en bedrift uten tariffavtale, med er organisert ,har du likevel rett på bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov om arbeidstid, samt ved yrkesskade eller oppsigelse. 

Landets beste forsikringer gjennom LOfavør:

Last ned LOfavør fordelsbrosjyre her.

Gode avtaler på forsikringer med egenbetaling

God boliglånrente

Les mer om LOfavør boliglån, som har en svært god rente her.

Støtte til kurs og utdanning

Har du vært sammenhengende medlem i Fellesforbundet de siste 3 årene, kan du søke om å få støtte til helårsutdanninger eller kortere kurs og utdanninger gjennom LOs utdanningsfond.

Selvstendig næringsdrivende

Du kan være med i Fellesforbundet selv om du driver for deg selv. Les mer her.

Meld deg inn i Fellesforbundet

Som medlem hos oss er du del av et fellesskap som jobber for et rettferdig arbeidsliv, med plass til alle. I tillegg til dyktige tillitsvalgte som jobber for dine rettigheter, får du juridisk bistand hvis det trengs, og markedets beste forsikringsordninger med på kjøpet.

Bli medlem