Nie dostałem wypłaty, do której mam prawo

Szef mówi, że to ja jestem winny pieniądze firmie. Co mam zrobić, kiedy pracodawca nie wypłaca pieniędzy, do których mam prawo? Na to pytanie odpowiada adwokat LO Hilde Anghus.

Pytanie:

Zakończyłem pracę w poprzedniej firmie kilka miesięcy temu i nadal nie dostałem ostatniej wypłaty ani pieniędzy urlopowych. Pracodawca mówi, że teraz nie może mi tego wypłacić i twierdzi także, że jestem im winny pieniądze za uszkodzone narzędzia. To nie jest prawdą. Co mogę zrobić, żeby otrzymać należne mi pieniądze?

Odpowiedź:

Kiedy stosunek pracy wygasa, pracodawca musi wypłacić całą wypracowaną pensję i to, co zostało odłożone w pieniądzach urlopowych. Jeśli jest się pewnym, że należnych pieniędzy się nie otrzyma, można pozwać pracodawcę i wysłać skargę do sądu pojednawczego.

Prawomocny wyrok może stanowić podstawę do zajęcia majątku pracodawcy i dochodzenia roszczenia. Jednakże ten proces może trwać dłuższy czas i musisz pamiętać o terminach, które obowiązują w przypadku bankructwa firmy i wysłania żądania do NAV systemu gwarancji płac (lønnsgarantiordningen).

System gwarancji płac pokrywa żądania nie przekraczające 2G (1G na 2023 rok wynosi 118 620 koron) za 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie bankructwa oraz pieniądze urlopowe wypracowane rok poprzedzający lub ten sam, w którym firma zbankrutowała. W związku z tym można stracić część należnej wypłaty pomimo tego, że pozwało się firmę.

Piszesz, że pracodawca twierdzi, że zepsułeś narzędzia należące do firmy. Bazując się na tym stwierdzeniu wnioskuję, że pracodawca chce odciągnąć kwotę pokrywającą straty z Twojego żądania.

Według Kodeksu Pracy (arbeidsmiljøloven) § 14-15 (3) pracodawca może odciągnąć pieniądze z wypłaty tylko wtedy, kiedy pracownik dopuścił się rażącego niedbalstwa lub umyślnie spowodował szkodę. W dodatku do tego pracownik musi przyznać się do odpowiedzialności pisemnie, w przeciwnym razie w sprawie musi zapaść wyrok. Bazując się na tym, co napisałeś pracodawca nie może odciągnąć pieniędzy z należnej Ci wypłaty.

Kiedy pracodawca nie ma środków finansowych na pokrycie bieżących zobowiązań, wtedy bardzo prawdopodobne jest, że można złożyć wniosek o bankructwo firmy.

Moja rada jest taka, żeby skontaktować się ze swoim oddziałem związków w celu sprawdzenia sytuacji ekonomicznej firmy. Wtedy można zdecydować czy warto złożyć podanie o bankructwo firmy tak, żeby nie stracić należnych pieniędzy, które można otrzymać z systemu gwarancji płac z NAV.