Oppsummering: Landsmøtet 2023

Da har tiden kommet til litt refleksjon rundt landsmøtet til Fellesforbundet. Etter 6 intense dager, med mange gode debatter og flotte vedtak, er tiden kommet til å se litt nærmere på hovedpunktene i fra Landsmøtet 2023.

Fredag 20.oktober kl. 13:00 startet landsmøtet opp med et åpningsarrangement det stod respekt av. Flott arrangement, med dyktigere musikere, konferansier og god stemning. Deretter fikk landsmøtet noen velvalgte og inspirerende ord fra forbundsleder Jørn Eggum. Fra da av og frem til avslutningstalen fra samme person, var det ingen tvil om at dette landsmøtet er fagbevegelsens største politiske verksted.

Med 482 delegater i salen, var det fra første stund kø for å komme på talerstolen for å få fremmet sine saker og det de var opptatt av. Dagene på landsmøtet var delt inn i ulike temaer, og ble startet opp med vedtekter, og egen organisasjon og rekruttering. Deretter stod temaer som næringspolitikk, velferd, utdanning, fagligpolitisk arbeid, internasjonal solidaritet og arbeidslivs- og tariffpolitikk for tur.

Fellesforbundet har utrolig dyktige tillitsvalgte rundt om i landet, og de fremført flotte innlegg fra talerstolen. Det var tillitsvalgte i alle aldre og kjønn, og ungdommen gjorde seg spesielt godt bemerket. Det var dette engasjementet som gjorde at det ble fattet mange nye og flotte vedtak, og staket ut en ny kurs for Fellesforbundet de neste fire årene.

Dette er noe av det Fellesforbundet skal jobbe med de neste fire år:

 • Fellesforbundet sa Nei til ny AFP. Dette ble vedtatt 323 mot 149 stemmer.
 • Landsmøtet vedtok at Fellesforbundet mål skal være å ta et oppgjør med dagens «markedsbaserte kraftregime» og melde Norge ut av EUs energibyrået Acer.
 • Fellesforbundet åpner for å forlate EØS, dersom Norges tvinges av EU til å endre innleieregler, vil Fellesforbundet ha en annen tilknytning til EU enn EØS-avtalen.
 • Landsmøtet gjorde endringer på bransjerådsmodellen, slik at bransjekonferansene nå kan innstille sine egne kandidater til bransjerådene.
 • Landsmøtet vedtok å nedsette et kontingent-utvalg, som skal jobbe med løsninger rundt ulike kontingent-spørsmål frem til neste landsmøte.
 • Det ble vedtatt at streikestøtten økes kraftig – fra 3.720 til 6.000 kr per uke.
 • Fellesforbundet vil fortsatt jobbe for at bemanningsbransjen avvikles på sikt. Fellesforbundet erkjenner at dette vil måtte skje gradvis, slik at en finner gode løsninger for alle bransjer.
 • Forbundet bevilget 1,5 millioner kroner til Norsk Folkehjelps arbeid i Gaza, og 500.000 til arbeidet i Ukraina, og i tillegg ytterligere 400.000 til minehund-programmet til Norsk Folkehjelp.
 • Landsmøtet vedtok også at lederen av det sentrale ungdomsutvalget frikjøpes, som et prøveprosjekt.
 • Fellesforbundet krever reform av etter- og videreutdanningen.
 • I tillegg vedtok landmøtet en rekke uttalelser som blir viktige i arbeidet med Fellesforbundets politikk fremover.

Vår avdeling fikk markert seg under landsmøtet.

Vår avdeling hadde 4 delegater, i tillegg til en fra forbundsstyret og en fra representantskapet. Kort oppsummert, så var alle våre utvalgte på talerstolen minst en gang. Det var en veldig bra innsats fra alle sammen. Avdelingen fikk markert seg, og var synlige under disse seks dagene. I tillegg ble det fremmet og oppretthold en rekke forslag, der vi fikk gjennomslag på flere av våre saker.

Vidar Schei (Forbundsstyret)

Vidar var en rekke ganger oppe på talerstolen, og hadde en klar og tydelig stemme i de sakene han fremført i fra talerstolen. (Klikk på linker under for å se det som ble sagt)

Per Arne Hansen (Representantskapet)

Per Arne var en gang oppe på talerstolen, og frontet en veldig viktig sak for avdelingen. (Klikk på linker under for å se det som ble sagt)

Anette Johansen (Delegat)

Dette var Anettes andre landsmøte, og hun var gang oppe på talerstolen en rekke ganger, og frontet flere viktige saker for avdelingen og Jøtul AS. (Klikk på linker under for å se det som ble sagt)

Jon Jarrett Nygren (Delegat)

Dette var Jon Jarretts andre landsmøte, og han var gang oppe på talerstolen en rekke ganger, og frontet flere viktige saker for avdelingen og for seg selv. (Klikk på linker under for å se det som ble sagt)

Lilja Sol Gretarsdottir Kiil (Delegat)

Dette var Liljas første landsmøte, og hun var oppe på talerstolen en gang. (Klikk på link under for å se det som ble sagt)

Ingar Karlsen (Delegat)

Dette var Ingars første landsmøte, og han var oppe på talerstolen en gang. Frontet en veldig viktig sak, at EØS og beslutninger i EFTA og EU ikke skal forringe norsk bestemmelser for det norske arbeidslivet. Det ble også vedtatt på landsmøtet. (Klikk på link under for å se det som ble sagt)

Andre valgte fra avdelingen

I tillegg til de av våre deltagere som deltok på landsmøtet, fikk avdelingen også inn flere på varaplasser i forbundsstyret og representantskapet.

 • Knut Oscar Zachariassen ble valgt til 1.vara for Caroline Iglebæk (avd. 3), som fikk en av de to ungdomsplassene i forbundsstyret.
 • Tor Erik Skovly ble 2.vara til representantskapet, på plassen til Per Arne Hansen.

Oppsummert er avdelingen svært fornøyd med avdelingens innsats, vedtakene som ble gjort, valgene som ble gjort, dette er en av de beste landsmøtene i manns minne. The best landsmøte ever!!