Praca w wysokich temperaturach

Wraz z nadejściem fali upałów wielu pracowników kontaktuje się ze związkami i pyta o reguły dotyczące pracy w wysokich temperaturach. Generalnie w prawie nie jest sprecyzowane, jaka temperatura jest za wysoka, żeby zatrzymać pracę, ale daje kilka możliwości na rozwiązanie problemu.

Jaka temperatura jest za wysoka?

Prawo i przepisy nie precyzują limitów temperatury w miejscu pracy, ale Norweska Inspekcja Pracy zaleca, żeby temperatura nie przekraczała 26°C. Ta granica jest oczywiście zależna od typu pracy, jaką się wykonuje.

Organizm toleruje wyższe temperatury w krótkich okresach czasu, ale jeśli sytuacja ciągnie się całymi dniami, tygodniami lub miesiącami, wtedy zaczyna być to bardzo męczące. Nawet jeśli tolerujemy to fizycznie, to z doświadczenia wynika, że pracujemy mniej wydajnie i popełniamy więcej błędów, a to może prowadzić do wypadków przy pracy.

Bezpieczne środowisko pracy

Nawet jeśli prawo nie zawiera szczegółowych przepisów o wysokości temperatur przy pracy, daje wiele możliwości kontroli i działania w szczególnych przypadkach.

Kodeks Pracy § 4-4 stawia warunki, które muszą być spełnione, żeby środowisko pracy było postrzegane jako bezpieczne. Jest tam między innymi zapisane, że miejsce pracy musi być zorganizowane tak, żeby pracownik nie był narażony na fizyczne przesilenia organizmu. To powinno być zapewnione poprzez odpowiednie naświetlenie, wysokość hałasu i temperaturę.

Prawo stawia także wymagania co do częstych kontroli środowiska, w jakim się pracuje. W § 3-1 kodeksu pracy jest opisane, co powinno być często kontrolowane, tak żeby mieć pełny obraz warunków, w jakich praca jest wykonywana.

Co można zrobić?

Jeśli temperatury w pracy zaczynają stawać na przeszkodzie, wtedy jak najszybciej należy skontaktować się z pracodawcą i przedstawicielem BHP. Jeśli firma ma umowę z przychodnią zakładową (bedriftshelsetjeneste), wtedy warto skontaktować się z nimi w celu opracowania planu, który pomógłby rozwiązać problem.

Dobrym rozwiązaniem mogą być dodatkowe przerwy. Można to rozwiązać, poprzez przypisanie dodatkowego personelu, tak żeby częste przerwy nie wpływały na produktywność. Pracodawca musi także zapewnić stały dostęp do chłodnej wody lub innych napoi. Jeśli sytuacja w miejscu pracy na to pozwala, można poprosić pracodawcę o zakup wentylatorów.

Jeśli pracodawca nie reaguje na wiadomości od pracowników powinno się jak najszybciej dać znać do Norweskiej Inspekcji Pracy. Warto też pamiętać, że jeśli warunki pracy są nie do wytrzymania przedstawiciel ds. BHP może zatrzymać pracę do czasu rozwiązania problemu.

Należy pamiętać, że wysokie temperatury nie zwalniają nas od obowiązku pełnienia pracy. Oznacza to, że nie mamy prawa opuścić swojego miejsca pracy. Jeśli pracownik musi udać się na chorobowe ze względu na obciążenie organizmu, wtedy jest to całkiem inna sytuacja.

W wyjątkowych przypadkach, kiedy nie ma innego wyjścia, pracownicy powinni sami wyjść z rozwiązaniem problemu i w grupie udać się do pracodawcy z żądaniami.