Regjeringen leverer på god arbeidslivspolitikk

I løpet av året vil regjeringen innføre en rekke nye bestemmelser og innskjerpelser av Arbeidsmiljøloven, spesielt rundt dette med innleie. Dette er endringer som fagbevegelsen har ønsket skulle komme, og applauderer at det nå skjer endringer til det bedre. Men allerede nå rasler Høyre med sablene, og varsler at dette er bestemmelser de vil reversere når de kommer til makta.

Innleie av arbeidskraft har lenge vært en vanlig praksis i mange bransjer, spesielt innenfor bygg- og anleggssektoren. Dette har imidlertid skapt flere problemer, som sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere.

Heldigvis ser det nå ut til at dette begynner å endre seg. Flere og flere bedrifter satser nå på å ansette egne ansatte i stedet for å leie inn arbeidskraft. Dette har flere fordeler, både for arbeidstakerne og for bedriftene. I tillegg er dette noe en samle fagbevegelse har jobbet for i mange år.

For arbeidstakerne betyr dette at de får bedre arbeidsvilkår og lønninger, samt mer stabilitet og trygghet i arbeidet. De får også mulighet til å utvikle seg faglig og karrieremessig, og de får en mer langsiktig relasjon til bedriften. For bedriftene betyr dette at de får mer forutsigbarhet og kontroll over arbeidskraften, og at de får ansatte som er mer motivert og engasjert. De får også mulighet til å utvikle en mer langsiktig relasjon til arbeidstakerne, noe som kan bidra til økt produktivitet og lønnsomhet.

Det er også viktig å nevne at dette kan bidra til å bekjempe sosial dumping og undergrave arbeidsvilkårene for arbeidstakere i Norge.

Det er heldigvis tydelig at satsing på egne ansatte er på moten. Det er viktig for bedriftene å forstå at dette ikke bare er bra for arbeidstakerne, men også for bedriftene selv. Det er viktig å investere i egne ansatte, for å sikre god arbeidsmoral, god produktivitet og god lønnsomhet.

Det som nå skjer av endringer, er en vinn-vinn situasjon for begge parter, både arbeidstakerne og bedriftene. Bedrifter som satser på egne ansatte vil kunne se økt lønnsomhet og produktivitet, mens arbeidstakerne vil få bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Derfor er det trist når Høyre nå ønsker å male et helt annet bilde av det som nå skjer. De er allerede tydelige på at dette er bestemmelser de med stor sannsynlighet vil reversere, hvis de kommer i posisjon til å styre Norge igjen. Grunnen er at Høyre er overbevist om at disse skjerpelsene vil gi store problemer og konsekvenser for store deler av næringslivet. Fordi noen få næringsledere ikke skjønner hvordan eller ønsker å endre måten de drifter i henhold til de nye reglene, så går Høyre nå ut om maler fanden på veggen.

Her gjør Høyre fem fjær om til en flokk med elefanter. Hvis bedrifter får på plass tariffavtale, og ønsker et godt samarbeid og partssamarbeid med egne organiserte ansatte, så kan man løse de fleste utfordringer lokalt. For er du bundet av en tariffavtale, kan man inngå avtale med de tillitsvalgte, om fortsatt innleie av arbeidskraft.

Dette Høyre nå går ut og signaliserer, håper jeg mulige velgere legger seg på minnet. For det er helt tydelig at Høyre ikke har noe mål om å jobbe for er seriøst arbeidsliv med hele og faste stillinger. De er helt tydelig ikke på arbeidstakerens side, men er løpegutter for et næringsliv som ønsker å betale sine ansatte en lønn det ikke er mulig å leve av i Norge, og ha arbeidsvilkår som gjør at flere blir skadet, syke eller faller fra.