Rekruttering i uke 38

Tidligere i år, på en konferanse for styret i avdelingen, ble det laget en strategiplan, som omhandlet økt synlighet, mer aktivitet i avdeling og hva som må til for å få avdelingen til å vokse. Noe av det som ble bestemt, var blant annet offensiver mot bedriften i vårt geografiske område. Etter litt planlegging ble vi enige om å ha en rekrutterings uke i uke 38. Her var målet å frikjøpe alle i styret en uke, og at uken skulle gå til bedrifts besøk, fortrinnsvis bedrifter vi ikke har avtale med.

Det var stort engasjement blant styremedlemmene, og det fleste hadde muligheten til å stille opp. Noe som var veldig positivt. Avdelingen hadde i forkant kartlagt vårt område, og delt inn i ulike soner, som skulle besøkes de ulike dagene. De som ble med, ble delt inn i grupper på to eller tre personer, og på det meste hadde vi fire patruljer ute hele dagen.

Anna og Marek ute på bedriftsbesøk.

Avdelingen hadde også i forkant av denne uken, tatt kontakt med avdeling 730 i Stavanger, for å høre med mulighetene til å få deres organisasjonsarbeider Marek Bogucki, til å hjelpe til noen dager. Vi var så heldige å få tillatelse til det, og hadde Marek med de to første dagene denne uken. Han hadde spesielt fokus på de bedriftene vi kjenner til, som har polske arbeidere. Så Anna Staszak-Kinn og Marek hadde mange gode besøk, og Marek fikk også gikk Anna mange gode tips og råd til hvordan gjennomføre og snakke med potensielle medlemmer. Marek var en frisk pust inn i gruppa, og markerte seg på en svært positiv måte, så det skal han ha stor takk for.

John Reidar og Tor-Erik på besøk på Hvaler.

Det ble gjennomført mange besøk, og som forventet var de fleste positive besøk, men vi hadde også noen negative opplevelser, og steder der en virkelig følte at fagbevegelsen ikke var velkommen. Tilbakemeldingene i fra de som var på oppsøk, var utelukkende positive, og det har gitt styret et nytt innblikk i hverdagen til avdelingen, og jobben som gjøres. Samtidig var dette en flott mulighet til å vise alle bedrifter og ansatte i våre områder synligheten til avdelingen.

Etter en hektisk uke, så kan uken oppsummeres på følgende måte:

  • 134 bedrifter i Fredrikstad, Hvaler og Råde fikk besøk denne uken.
  • 44 bedrifter skal følges opp i tiden som kommer.
  • 8-10 bedrifter anser vi det som sannsynlig kan få tariffavtale etter denne uken.
  • 11 nye medlemmer kom inn under ukens gang, 16 medlemmer kom inn uken etter, som følge av oppfølgingen vi har startet opp. Og vi har bare så vidt begynt oppfølgingen.

Oppsummert er vi veldig fornøyd med gjennomføringen av denne uka, det var første gang vi gjorde noe slikt. Noen justeringer og forandringer må gjøres før vi gjennomfører en slik uke igjen, men det frister virkelig til gjentakelse. Styret har allerede evaluert dette prosjektet, og det kan se ut til at vi tar en ny uke i begynnelser av 2023.