Samling med Region Øst i Fellesforbundet

Avdelingen er på samling med alle avdelingene i Region Øst, på Sørmarka Kurs- og konferansesenter. Dette er en samling for alle Fellesforbundets avdelinger i Oslo, Akershus og Østfold.

På samlingen blir vi oppdatert og informert om:

 • Etter- og viderutdanning
 • Innlegg fra forfatter Einar Haakaas, fra hans bok «Moderne slaveri i Norge – Arbeidslivets skyggeside»
 • Gjennomgang av endringer i AML, og våre muligheter, ved Line Eldring
 • Gjennomgang av de nye bestemmelsene om heltid, deltid og innleie, ved Kristian Kristiansen.
 • Gjennomgang av avdelingenes oppgaver ved lønnskrav og saker til forliksrådet.
 • Gjennomgang av de nye rutinene for trekkavtaler og tariffavtaler
 • Tilbakemeldinger fra bedriftsbesøkene i 2022, ved KJetil Larsen.
 • Gjennomgang av regionens representasjon i ulike foraer som:
 • Forbundsstyret, Avdelingslederforum og LOs sine lokale konferanser.
 • Regionens ungdomsaktiviteter for 2023
 • Kursvirksomheten i regionen i 2023
 • Opprettelsen av et saksbehandlingsforum
 • Opprettelse av en programgruppe for 2023.

På disse to dagene er 60-70 tillitsvalgte samlet, og fra vår avdeling er Vidar Schei, Anna Staszak-Kinn og Per Arne Hansen tilstede begge dagene.

Fredag ettermiddag vender vi snuten tilbake til Østfolds hovedstad igjen, forhåpentlig litt klokere, mettere og med mange inntrykk fra samlingen og de andre tillitsvalgte.