Statsbudsjettet: se hvilke saker er vi positive til!

Statsbudsjettet ble lagt frem i dag, av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Det er en tykk blekke med forslag som har blitt lagt frem, og det er mye å sette seg inn i, men noen av de sakene vi har merket oss, omtaler vi nedenfor.

Det som positivt her lokalt i Fredrikstad, er at regjeringen nå legger opp til at arbeidene med farleden til Borg Havn skal starte neste år og innseilingen være ferdig mudret i 2026. Dette kom det også et frempek om på onsdag, da Kystverket la ut konkurransegrunnlaget for mudringen av farleden. Fristen for å komme med tilbud er satt til 27. november, og kontrakten varer fra 7. mars neste år til 31. desember i 2026.

Dette er en beslutning som er svært viktig for arbeidsplassene i og rundt Øra-industripark i Fredrikstad, og som vil gjøre det enklere for båter å komme inn til Borg havn for å losse og laste. Dette vil garantert skape mange nye tiltrengte arbeidsplasser i vår region. Så dette ser vi i Fellesforbundet som en skikkelig gladsak, selv om det nok vil blomstre opp mer lokal mostand mot mudringen, og ikke minst det at motstanderne ønsker at mudderet må tas inn på land, og ikke bli dumpet i sjøen. Her har vi full tillit til det forskerne mener, og når de sier at dumping av mudderet til sjøs er beste tilgjengelige metode, så er vi trygge på den beslutningen. Den lokale mostanden i Fredrikstad mot dette, bygger i stor grad på at de hevder befolkningen blir lurt av forskerne, og at det er «fake news» forskerne kommer med når de legger frem sine prøver og funn.

Andre viktige saker i statsbudsjettet

Det er gledelig å se at regjeringen prisjusterer fagforenings- og pendlerfradraget. Selv om en skulle ønske at alle fagorganiserte fikk fullt fradrag på det de betaler i kontingent, er det allikevel bra at regjeringen foreslår at maksimalt fradrag for fagforeningskontingent prisjusteres fra 7 700,- til 8 000,- kroner. I tillegg foreslår regjeringen å prisjustere kilometersatsen og bunnbeløpet i reisefradraget. Kilometersatsen økes fra 1,70 til 1,76 kroner, og bunnbeløpet fra 14 400,- til 14 950,- kroner.

Regjeringen øker skattefradraget for langtransportsjåfører og arbeidere som bor på brakke. Blant annet økes den skattefrie delen av dekning av kost for opphold på brakke, pensjonat og hybel med kokemuligheter fra 250 kroner til 400 kroner. Kostsatsen for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer økes fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.

Det er også bra å se at regjerningen satser på og bevilger totalt 1,2 milliarder kroner til satsing på yrkesfag. Ordningen Fagbrev på jobb får en økning på drøyt 23 prosent, til 83,2 millioner. Totalt økes satsingen på yrkesfag med 200 millioner kroner, til 1,2 milliarder kroner. Det går i rett retning, men det hadde nok vært på sin plass med en høyere satsning, men et sted må en jo begynne.

Regjering for de svakeste, de nederst ved bordet?

Det er ikke tvil om at dette statsbudsjettet mangler en rekke ting, som vi i Fellesforbundet skulle ønske var områder regjeringen ville satt et tydeligere preg på og gjorde tiltak innenfor. Hvor er tiltakene for de fattigste i landet, alle de som har fått en svært anstrengt økonomi på grunn av økte priser, høye energikostnader og høye boliglånsrenter. Hjelper litt med reduksjon i barnehageprisene for barnefamiliene, men de økte kostnadene på alt annet spiser opp denne reduksjonen, og vil ikke merkes for de fleste. Savner i tillegg tiltak mot barnefattigdom. Dette bør være og skal være en regjering for de svakeste, de nederst ved bordet, og det ser en ikke gjenspeiles i dette statsbudsjettet. Fra et sosialdemokratisk perspektiv, var dette skuffende, og identitetsløst på disse områdene.

Denne regjeringen gjør det også dyrere å dra til legen. Regjeringen foreslår å øke egenandelene med 4,35 prosent for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet, og pasientreiser. Dette rammer kun de som har minst fra før.

Savner tiltak fra regjerningen for å få opp boligbyggingen og aktivitetene i byggebransjen, og savner en tydeligere satsning på industrien, for den er utrolig viktig i det grønne skiftet, og den oppstillingen vi trenger for å gå fra gass- og oljeindustrien, til landbasert og grønn industri. Her hadde det vært på plass med betydelige midler med risikovillig kapital.

Dette statsbudsjettet er regjeringens forslag, nå skal de gå i forhandlinger med SV for å få flertall for dette budsjettet. SV vil nok kreve en tydeligere sosial profil på årets statsbudsjett, slik de har gjort i forhandlinger med regjeringen i de foregående budsjettene. Bare synd at Arbeiderpartiet trenger SV for å huske sin historie og at det er SV som «tvinger» Arbeiderpartiet til å sette av mer midler til de svakeste gruppene i samfunnet. Nå er det bare å ønske SV lykke til å de forhandlingene de skal inn i, slik at dette budsjettet får den profilen den fortjener. Stå på.