Støtter Tesla-streiken i Sverige!

I Sverige er det nå streik blant de som jobber på verkstedene til Tesla – Denne streiken har full støtte fra Fellesforbundet!

27. oktober tok vårt svenske søsterforbund IF Metall ut 130 medlemmer i streik på Tesla-verksteder flere steder i Sverige. Siden 2018 har forbundet forsøkt å inngå tariffavtaler med selskapet. Som en global policy, har Tesla erklært at de ikke ønsker noen tariffavtaler. Fellesforbundet gir sin fulle støtte til streiken.

Streikestøtte fra flere fagforbund

Konflikten utvikler seg stadig, og flere svenske fagforbund har varslet sympatiaksjoner for å støtte de som er i streik. Transportarbeiderforbundet vil boikotte lossing av Tesla-biler i svenske havner. Samme forbund vil også slutte å hente avfall på Tesla-lokasjoner. Forbundet Fastighets, som blant annet organiserer renholdere, vil stoppe renhold av Teslas lokaler fra 17. november. Fra samme dato vil medlemmer av Elektrikerforbundet stoppe vedlikehold av Teslas ladestasjoner over hele Sverige.

Dersom Tesla forsøker å levere biler i Norge som skal til Sverige, vil Fellesforbundet sammen med Norsk Sjømannsforbund vurdere hvordan vi skal svare på det.

Fagforeningsfiendtlig

Tesla nekter å ha noe med fagforeninger å gjøre alle steder de er etablert i verden. Derfor er konflikten som nå pågår i Sverige viktig for mange flere. Den er viktig for alle som er opptatt av retten til å organisere seg, at du skal ha noe si i din egen bedrift og at du skal kunne forhandle kollektivt om lønns- og arbeidsforhold.

Vi må stå sammen

Alle som har vært med på en streik vet at det tærer på etter hvert som dagene går. Får du støtte fra fagforeningskamerater fra andre forbund og land, gjør det det lettere å stå på. Derfor oppfordrer forbundsledelsen alle avdelinger i Fellesforbundet til å sende støtteerklæringer til de streikende Tesla-arbeiderne. Erklæringer kan sendes annette.lack@ifmetall.se. Send kopi til post@fellesforbundet.no.

Det er mye å vinne hvis de streikende får tariffavtalen på plass. Les mer på IF metall sine sider.

Viktig sak for oss i Fellesforbundet

Forbundet vil jobbe videre med støtte til de streikende Tesla-arbeiderne i Sverige, med informasjon ut til tillitsvalgte i bilbransjen og de medlemmene vi har i Tesla. Gi oss gjerne en tilbakemelding om det er informasjon vi bør dele eller tiltak vi bør iverksette til Kjetil Larsen – kjetil.larsen@fellesforbundet.no.

Avdeling 2 har sendt de streikende følgende støtteerklæring:

Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening støtter helhjertet opp om IF Metalls streik for tariffavtale ved Tesla-verksteder rundt om i Sverige.

Tesla, er et selskap som har vist en negativ og nærmest fagforeningsfiendtlig holdning til å inngå tariffavtaler, noe som står i sterk kontrast til hvordan det svensk og norske arbeidslivet er bygget opp. Slike holdninger til tariffavtaler, til faglige rettigheter og kollektive avtaler som Tesla-konsernet har, er noe vi tar sterkt avstand til, derfor er denne streiken ekstra viktig også for de av våre medlemmer som jobber ved Tesla-verksteder i Norge. I Norden kan ikke internasjonale konsern etablere seg uten å måtte forholde seg til reglene og rettighetene som er i det landet de opererer i.

Tariffavtaler og kollektive avtaler er et viktig middel i kampen for gode arbeidsforhold, men også for rettferdig konkurranse mellom bedrifter. Streiken til IF Metall og de ansatte ved Tesla-verkstedene i Sverige er derfor ikke bare en kamp for bilbransjen, men for hele fagbevegelsen i alle de nordiske landa.

Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening støtter IF Metalls streik for ordnede forhold og kollektive avtaler, og på vegne av våre 2 200 medlemmer, ønsker vi lykke til med denne viktige kampen dere nå fører. Vi gir oss aldri! Stå på!

Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening
Ved avdelingsleder
Vidar Schei