Tallenes tale er klar; vi skal ha økt kjøpekraft! Punktum!

Det varsles tøffe tak i årets lønnsoppgjør etter at en ny rapport fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at industriarbeidere fikk en lønnsøkning på 5 prosent i fjor, mens prisene økte med 5,5 prosent. Fellesforbundets leder Jørn Eggum står fast ved kravet om at medlemmene må sikres økt kjøpekraft i 2024.

Inflasjon uthuler lønningene

Rapporten fra TBU har tent en gnist i Fellesforbundet foran årets lønnsoppgjør.

Det innebærer at folk til syvende og sist får mindre igjen i lommeboken, selv om lønnen øker. Slik kan vi ikke ha det, og vårt fremste krav inn i årets oppgjør er at lønningene skal opp mer enn prisene.

Jørn Eggum

Forventer pålitelige prognoser

Fellesforbundet krever nå at det legges frem mer pålitelige prognoser for prisveksten. «TBU har bommet for mye på prisveksten de siste årene. Vi er helt avhengige av et troverdig og godt begrunnet anslag for prisveksten. Våre medlemmer vil ikke akseptere et oppgjør som ikke sikrer dem reallønnsvekst,» understreker Eggum.

Stor lønnsevne i industrien

Med en lønn som utgjør en mindre del av kostnadene enn det som er vanlig for norsk industri, ser Fellesforbundet store muligheter i årets lønnsoppgjør. «Selv om det er variasjon mellom bedrifter, er hovedbildet at lønnsevnen er god,» sier Eggum.

Offentlig sektor sprenger rammen

Mens privat sektor har hatt en nedtrykkende lønnsutvikling, har offentlig sektor sprengt rammer. «Erna Solbergs regjering åpnet for at staten fikk flere konkurrerende tariffavtaler. Dette har medført at man mister fullstendig kontroll over lønnsveksten. Her må det ryddes opp! Over tid undergraver dette hele modellen for lønnsdannelse i Norge, og det vil alle tape på,» påpeker Eggum.

Moderasjon i toppsjiktet

Eggum påpeker også at det har vært en viss moderasjon i lederlønningene. «Normalt må jeg på denne tiden ta et oppgjør med lederlønningene, men også der ser det ut til å ha vært en viss moderasjon i fjor. Det er bra, selv om tallene blir litt misvisende på grunn av ville bonusutbetalinger året før,» sier han.

Klart krav fra Fellesforbundet

Medlemmene i Fellesforbundet kan ikke vente lenger. «Våre medlemmer vil ikke akseptere et oppgjør som ikke sikrer dem reallønnsvekst,» fastslår Eggum. Dette signalet er tydelig – i 2024 forventer Fellesforbundet at lønnsoppgjøret ender med en konkret økning av kjøpekraften for medlemmene.

Så det er bare å vente i spenning på at vårens vakreste eventyr starter. Første viktige dato er tirsdag 20.februar. Da møtes LOs representantskap, og vedtar rammene for oppgjøret i 2024. Avdelingen skal følge nøye med på hva som skjer fremover, følg med!