Utvalgene

Her finner du en kort oversikt over de forskjellige utvalgene og styret i Oslo Transportarbeiderforening.

Styret i Oslo Transportarbeiderforening 2022

Medlemmer i Styret:

 • Pål Aronsen – Adm.(Leder)
 • Harald Markussen – Adm.(Nestleder)
 • Fredrik Winger – Adm.(1. Sekretær)
 • Thomas Jørgensen – Adm.(2. Sekretær)
 • Frank Johansen – Schibsted
 • Sven Lund- Schenker
 • Andreas Ytterhaug – Asko Norge
 • Tina Sjue – Ahlsell
 • Øystein Berg – Coop
 • Paul Olai-Olsen – Foodora
 • Gabrielle Grinni – Leder Ungdomsutvalget

Varaer i styret:

 • Ole Sivert Prytz – Schibsted
 • Kai-Arne Nordhaug – XXL
 • Kenneth Paulsen  – TNT Norge
 • Daniel Kristiansen – Norgesdekk
 • Petter Werner Johansen – NG HøyVaTek
 • Sindre Andersen – Oda

Utvalgene for 2022

Studieutvalg:

Harald Markussen Adm. 

Pål Aronsen Adm.

Fredrik Solvang Winger Adm.

Thomas Jørgensen Adm.

Representantskapet i LO i Oslo

Pål Aronsen (Vara: Fredrik W. Solvang)

Vegard Holm (Vara: Espen Utne Landgraff)

Thomas Jørgensen (Vara: Harald Markussen)